ജ്യോതിഷം
Sunrise : Sunset : Rahukalam :
Astrology Articles
Vedic Astrology
ഗുരു തന്റെ ഉച്ച രാശിയായ കര്‍ക്കിടകത്തില്‍
ഗുരു തന്റെ ഉച്ച രാശിയായ കര്‍ക്കിടകത്തില്‍
Astrological Predictions
ഗുരുമാറ്റം നക്ഷത്ര പാദ ഫലങ്ങള്‍
ഗുരുമാറ്റം നക്ഷത്ര പാദ ഫലങ്ങള്‍
Astrological Significance
രുദ്രാക്ഷം എന്നാല്‍ എന്ത്?
രുദിനെ ദ്രവിപ്പിക്കുവന്‍ രുദ്രന്‍.
Gemology
വൈഡൂര്യം ( cat's eye )
നഷ്ട ധനം തിരിച്ചു കിട്ടാന്‍ പണ്ടുകാലത്ത് രാജാക്കന്മാരുടെ കൈവശവും, ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ധാരാളം രത്‌ന ശേഖരമുണ്ടായിരുന്നു.
Vasthu Shathra
ബാലാലയത്തിലെ വീര്‍പ്പുമുട്ടുകള്‍
ഒരു കളം വരച്ചു പൂജ ചെയ്യുക എന്നാല്‍ , ആ കളം ബിംബമായി കാണണം എന്നര്‍ഥം
Indian Astrology Classes
ജാതക നിരൂപണം
അഞ്ചും ഒന്‍പതും ആത്മസ്ഥാനം ആണ് മോക്ഷസ്ഥാനം
Others
വൃശ്ചികം രാശി
രാശിചക്രത്തിലെ എട്ടാം രാശിയാണ് വൃശ്ചികം
Nakshatra predictions powered by Astro-Vision