ജ്യോതിഷം
Sunrise : Sunset : Rahukalam :
Astrology Articles
Vedic Astrology
ദേവ പ്രതിഷ്ടാ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍
കലികാലത്തില്‍ ദോഷങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി, ഒരു മുഹൂര്‍ത്തം കണ്ടെത്തുക എന്നത് വളരെ കഠിനം തന്നെയാണ്.
Astrological Predictions
വിഷു സംക്രമ ഫലം 1189 മേടം 1190 മീനം 30 വരെ
വിഷു സംക്രമ ഫലം 1189 മേടം 1190 മീനം 30 വരെ
Astrological Significance
ആത്മാവിന്റെ നിവേദ്യമായ ഭക്ഷണം
സ്വന്തം ആത്മാവിനു തന്നെ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന നിവേദ്യമാണ് നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം.
Gemology
മാണിക്ക്യം (Ruby)
ഈ രത്‌നം സൂര്യ ഗ്രഹത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു
Vasthu Shathra
ബാലാലയത്തിലെ വീര്‍പ്പുമുട്ടുകള്‍
ഒരു കളം വരച്ചു പൂജ ചെയ്യുക എന്നാല്‍ , ആ കളം ബിംബമായി കാണണം എന്നര്‍ഥം
Indian Astrology Classes
ജാതക നിരൂപണം
അഞ്ചും ഒന്‍പതും ആത്മസ്ഥാനം ആണ് മോക്ഷസ്ഥാനം
Others
വൃശ്ചികം രാശി
രാശിചക്രത്തിലെ എട്ടാം രാശിയാണ് വൃശ്ചികം
Nakshatra predictions powered by Astro-Vision