ജ്യോതിഷം
malayalam month calender 19 Kanni 1191 sunrise and sunset timmings Sunrise : 06:13 am Sunset : 06:14 pm rahukalam Rahukalam :07:43 am->09:13 am
new document
Name
Date of birth
Language
Chart format
Gender Male Female
Time of birth
AM PM
City of birth
Email
Available Languages :
English, Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada
 • കാണിപ്പയ്യൂര്‍ നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്
  kannipayyur narayanan namboothiripaad
  കേരളത്തില്‍ അകത്തും പുറത്തും വളരെ സുപ്രസിദ്ധനായ ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതനാണ് കാണിപ്പയ്യൂര്‍. കേരളീയര്‍ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
  ask kannipayyur narayanan namboothiripaad
 • ശിവറാം ബാബു കുമാര്‍
  Sivaram Babu Kumar
  കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വര്‍ഷങ്ങളായി ജ്യോതിഷം വാസ്തു ശാസ്ത്രം, സംഖ്യാ ശാസ്ത്രം, രത്ന ശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ ജ്യോതിഷ ശാഖകളില്‍ ഉപദേശങ്ങള്‍ നല്‍കി വരുന്നു.
  ask astrologer Sivaram Babu Kumar
 • ഗംഗാധരന്‍ നമ്പ്യാര്‍
  Gangadharan Nambiar
  20 വര്‍ഷമായ് ജ്യോതിഷം, രത്ന നിര്‍‍ദേശം, തുടങ്ങിയ ഭാരതീയ ജ്യോതിഷ ശാഖകളില്‍‍ ഉപദേശങ്ങള്‍ നല്‍കി വരുന്നു.
  ask astrologer Gangadharan Nambiar
 
ദിവസ ഫലം വാര ഫലം

Horoscope predictions powered by Astro-Vision

 
 
Full malayalam horoscope with parihara
Full malayalam horoscope
 malayalam horoscope
Yearly prediction 2012
Horoscope matching
malayalam full horoscope
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ജാതകം ( പരിഹാര സഹിതം ) നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സൂക്ഷ്മമായ അംശങ്ങള്‍ എപ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധിനിക്കുന്നു എന്ന്‍ തുറന്നു കാണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെയും അവയ്ക്കുളള പരിഹാരങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്വരൂപം, സ്വാഭാവ സവിശേഷത, ധന സ്ഥിതി, വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, കുടുംബം, വിവാഹം, തടസ്സങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ സമസ്തമേഖലകളും ക്രോഡികരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

Available in : English and Malayalam
 
Rs. 1500/- only order malayalam full horoscope
Number of pages : More than 55 pages
 
gem recommendation report
career report
Numerology report
wealth report
 
gem stone recommendation report
രത്ന നിര്‍ദേശം : മനുഷ്യന്‍റെ ഭാഗ്യാനുഭാവങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള രത്നങ്ങളുടെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് പൗരാണിക കാലം മുതല്‍ ഭാരതീയര്‍ക്കറിയാം. ജാതകത്തിലെ ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങളും, യോഗ, ദൃഷ്ട്ടികള്‍ക്കും അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങള്‍ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഭാഗ്യ രത്നം നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നത്.
 
 
Rs. 225/- only order gem stone recommendation report
Number of pages: More than 2 pages
പഞ്ചാംഗം
Free Malayalam Astrology SoftwarePowered by Astro-Vision.
Astrological Significance
ഊര്‍മ്മിള
പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും ത്യാഗോജ്ജ്വലമായ സ്ത്രീ കഥാപാത്രമാണ് ഊര്‍മ്മിള..
Vasthu Shathra
വാസ്തു പുരുഷന്‍
ചെറിയ വസ്തുവായാലും വലിയ വസ്തുവായാലും അവിടെ വാസ്തു പുരുഷ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരിക്കും..
 
For Google Analytics Code