ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

വീട് എന്ന സ്വപ്നം


വീട് എന്ന സ്വപ്നം

വീടിന് വേണ്ടി ലക്ഷങ്ങള്‍ ചെലവഴിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരു ജ്യോതിഷനെ സമീപിച്ച് ജാതകത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും. എന്റെ അടുത്ത് വന്ന രണ്ടുപേരുടെ അനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കിടട്ടെ. ഒരാള്‍ വീടു പണി പത്തു വര്‍ഷം മുമ്പു തുടങ്ങി. Structure കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നാളിതുവരെ പണി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. പൈസ പ്രശ്‌നമേ ഇല്ലാത്ത ഗള്‍ഫുകാരനാണ് . രണ്ടാമത്തെ ആള്‍ ഫ്‌ളാറ്റിന് അഡ്വാന്‍സ് കൊടുത്ത സംഖ്യ കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ കമ്പനി തിരിച്ചു നല്‍കി വേറെ ഫ്‌ളാറ്റ് നോക്കാന്‍ പറഞ്ഞുവത്രെ. രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ ജാതകം സൂക്ഷ്മായി പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ ഭര്‍ത്താവിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഗൃഹയോഗം തീരെ ഇല്ലെന്നു തന്നെ പറയാം. ഭാര്യയ്ക്കാവട്ടെ നല്ല യോഗവും. ഭാര്യയുടെ പേരില്‍ ലോണ്‍ കിട്ടില്ലെതിനാല്‍ രണ്ടുപേരുടെയും പേരില്‍ വാങ്ങാന്‍ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മാസം അവര്‍ പുതിയ ഫ്‌ളാറ്റിന്റെ ഗൃഹപ്രവേശം നടത്തി.

ഒരു ജാതകത്തില്‍ 4 ആം ഭാവം കൊണ്ടാണ് വീടിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ലഗ്നാല്‍ 4 ല്‍ ശുഭഗ്രഹങ്ങള്‍ നില്‍ക്കുക, ശുഭഗ്രഹ ദൃഷ്ടിയുണ്ടാകുക, നാലാം ഭാവാധിപതിയായ ഗ്രഹത്തിന് ഒരു ത്രികോണരാശിയുടെ ആധിപത്യം കൂടി ലഭിക്കുക, നാലാം ഭാവാധിപന്‍ ഉച്ച, മൂല, സ്വക്ഷേത്ര സ്ഥിതിയുണ്ടാകുക ഇങ്ങനെ ഗ്രഹനിലയുളളവര്‍ക്ക് സ്വന്തമായി ഭവനം ഉണ്ടാക്കുവാനും അതില്‍ സന്തോഷത്തോടെ താമസിക്കുവാനും കഴിയും.

ലഗ്നാല്‍ 4 ആം ഭാവത്തെയും ഭാവാധിപനെയും ചിന്തിച്ചിട്ടു വേണം സ്വന്തമായി ഒരു വീടുണ്ടാകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാന്‍ 4 ആം ഭാവാധിപന്‍ ലഗ്നത്തിലും ലഗ്നാധിപന്‍ 4 ലും പരിവര്‍ത്തനം ചെയ്തു നില്‍ക്കുക, ഈ രാശിയില്‍ ഇഷ്ട സ്ഥിതങ്ങളാകുക ഇവയിലൊന്നു വന്നാല്‍ തീര്‍ച്ചയായും ജാതകന് സ്വന്തം വീടുണ്ടാകും.

4 ആം ഭാവാധിപന്‍ ഉഛക്ഷേത്രത്തില്‍ നില്‍ക്കുകയും ഭാഗ്യാധിപന്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍ വരികയും ചെയ്താല്‍ ജാതകന്‍ മനോഹരമായ വീടുകളുടെ ഉടമയായിരിക്കും.

4 ആം ഭാവാധിപന്‍ ലഗ്നാധിപനുമായി ചേര്‍ന്നു 4 ല്‍ നിന്നാല്‍ അപ്രതീക്ഷ ഗൃഹലാഭം.

4 ആം ഭാവാധിപന്‍ 7 ആം ഭാവാധിപനുമായി പരിവര്‍ത്തനം ചെയ്യുകയോ, 4 ആം ഭാവാധിപനോ ശുക്രനോ 7 ആം ഭാവാധിപനെ വീക്ഷിച്ചാലും ഭാര്യയുടെ വക സ്വത്തും വീടും ലഭിക്കും.

4 ല്‍ രാഹു നിന്നാല്‍ വീടു പൂര്‍ത്തിയാവുകയില്ല. പൂര്‍ത്തിയാക്കിയാലും പല പുതുക്കി പണികളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും.

4 ആം ഭാവാധിപനും 6 ആം ഭാവാധിപനും തമ്മില്‍ പരിവര്‍ത്തനം ചെയ്തുനിന്നാല്‍ ശത്രുക്കളില്‍ നി്ന്ന് കേസ് വിജയത്തിലൂടെ ഗൃഹം ലഭിക്കും.

രണ്ട് കാര്യങ്ങള്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. വീടുപണിക്ക് കല്ലു വേണം ആദ്യം ഇറക്കേണ്ടത്. പഴയ വീടിന്റെ ഉരുപ്പിടികള്‍ പുതിയ വീടിന് ഉപയോഗിക്കരുത്.

താരാ നിത്യാനന്ദ്‌
ശ്രീനികേതന്‍
ജു സ്ട്രീറ്റ്
ഫോണ്‍ : 9895038079
Email:nithyanandtara@gmail.com

Print
SocialTwist Tell-a-Friend
The views and opinions expressed in this article or comments on this site are those of the speakers or authors and do not necessarily reflect or represent the views and opinions held by Mathrubhumi Printing & Publishing Co. Ltd. or Astro-Vision Futuretech Pvt Ltd.

Other stories