ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

നാലാം ഭാവവും നാലുകെട്ടും


നാലാം ഭാവവും നാലുകെട്ടും

വലുത് അല്ലെങ്കിലും, ചെറിയ ഒരു വീട് ആഗ്രഹിക്കാത്തവര്‍ കാണില്ലല്ലോ. നാം അറിയാതെ തന്നെ, നമ്മുടെ വീടിനെ സ്‌നേഹിക്കും. ഓരോ ദിവസത്തിന്റെ അന്ത്യവും നാം നമ്മുടെ വീട്ടിലേയ്ക്ക് യാത്ര ആവും. വിദേശികള്‍ ഓരോ അവധി ക്കാലത്തും എത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് അവരുടെ വീടുകളിലാണ്. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും നമ്മില്‍ നിന്നും വേര്‍തിരിച്ചു കാണാന്‍ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് നമ്മുടെ വീട്.

ജ്യോതിഷത്തില്‍ നാലാം ഭാവം കൊണ്ട് വീടിനെ ചിന്തിക്കുന്നു. നാലാം ഭാവാധിപന്‍, ഭാവത്തില്‍ നില്‍ക്കുക. അല്ലെങ്കില്‍ നാലാം ഭാവാധിപന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നില്‍ക്കുക, അങ്ങനെ എങ്കില്‍ ആള്‍ക്ക് ഒരു വീടിനു അര്‍ഹതയുണ്ട്.

ഇങ്ങനെ പറയാന്‍ കാരണം, പണവും സ്ഥലവും ഉണ്ടായിട്ടും വീടില്ല എന്ന് വിഷമിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളെ ഞാന്‍ കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ്. വീട് ഉണ്ടാവുക ഒരു ഭാഗ്യം ആണ്. അതിനേക്കാള്‍ വലിയ ഭാഗ്യം ആണ്, വച്ചതോ കിട്ടിയതോ ആയ വീട് ദോഷം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുക എന്നത്.

അങ്ങനെ ആവണം എങ്കില്‍ ജാതകത്തില്‍ അതിനൊരു യോഗം കൂടിയേ തീരൂ. ആത്മ കാരക ഗ്രഹത്തിന്റെ നാലാം ഭാവത്തില്‍, ശുഭ ഗ്രഹങ്ങള്‍ നില്ക്കുന്നത് വീട് ലഭിക്കാന്‍ ഉള്ള യോഗം ആണ്. ഒരു ജാതകത്തില്‍, ഒന്ന്, നാല്, ഏഴ്, പത്ത് ഭാവങ്ങളെ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാലാം ഭാവവും ആഹ്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന വീട് എന്നതും എത്ര പ്രാധാന്യം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

ഇതില്‍ തന്നെ നാലാം ഭാവത്തില്‍, സൂര്യന്‍ നിന്നാല്‍ ''കാഷ്ഠ ആഡ്യം ന ദൃഡം'' ഉറപ്പുള്ള മരക്കഷണങ്ങള്‍ കൊണ്ട് വേണ്ടും വിധം ഉറപ്പില്ലാതെയും ''നവം ചന്ദ്രം'' എന്നതുകൊണ്ട് നാലില്‍ ചന്ദ്രന്‍ നിന്നാല്‍ പുതിയ വീട് എന്നും ''ക്ഷിതി സുതേ ദഗ്ധ '' ചൊവ്വാ എങ്കില്‍ അഗ്‌നി പിടിച്ചതും ബുധന്‍ ആകില്‍ അനേകം ശില്പ്പികളാല്‍ എന്നും ശനി എങ്കില്‍ പഴക്കം ചെന്നത് എന്നും മനസ്സിലാക്കണം .

കാലത്തിനൊത്തു അര്‍ത്ഥതലങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയാല്‍ ഇത്ര പഴക്കം ചെന്ന ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വലുപ്പം കണ്ടു നാം ഞെട്ടിപ്പോകും.

നാലില്‍ സര്‍പ്പം നില്ക്കുന്ന ജാതകന് എത്ര ശ്രമിച്ചാലും, ദൈവ കൃപ ഇല്ലാതെ സര്‍പ്പ ദോഷമില്ലാത്ത ഒരു ഭൂമി ലഭിക്കില്ല. നാലില്‍ പാപന്മാര്‍ നിന്നാല്‍ സ്വന്തമായി ഭൂമി കിട്ടാനും, കിട്ടിയാല്‍ ഒരു വീട് വയ്ക്കുവാനും കഷ്ടപ്പെടും.

നാല് കൊണ്ട്, സ്‌നേഹിതരേയും പറയാം. മുന്‍പ് പറഞ്ഞ പോലെ നാലില്‍ പാപഗ്രഹങ്ങള്‍ നില്‍ക്കുന്ന ജാതകന് നല്ല സ്‌നേഹിതരേയും ലഭിക്കില്ല. ദുഷ്ടനായ ഒരാളെപ്പറ്റി പറയുവാന്‍ ഒന്നേയുള്ളൂ.

ദുര്‍ജനസ്യ ച സര്‍പസ്യ വരം സര്‍പോ ന ദുര്‍ജന:
സര്‍പോ ദംശതി കാലേ തു ദുര്‍ജനസ്തു പദേപദേ

ദുഷ്ടനായ ഒരാളെയും പാമ്പിനെയും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ പാമ്പ് നല്ലതാണെന്ന് പറയാം. പാമ്പ് അതിനെ പ്രകോപിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ മാത്രമേ കടിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാല്‍ ദുഷ്ടന്‍ ഓരോ കാല്‍ വയ്പ്പിലും ഉപദ്രവിക്കുന്നു. നല്ല ഒരു നാല് കെട്ട് ലഭിക്കണം എങ്കില്‍ നാലാം ഭാവത്തിനു, ഗുരു, ശുക്രന്‍, ബലവാനായ ശനി എന്നിവരുടെ ആനുകൂല്യവും, സര്‍വ്വോപരി ദൈവാനുഗ്രഹവും വേണം.

നാലുകെട്ട് ഇല്ലെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു വീട് എന്ന ആഗ്രഹം ഉള്ളവര്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍
1.വീടിനു പറ്റിയ സമയം ആണോ എന്ന്, ജാതകം പരിശോധിപ്പിക്കുക
2.തയ്യാറാക്കിയ പ്ലാന്‍ നല്ല ഒരു വാസ്തു വിദഗ്ധനെ കാണിക്കുക.

ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും വീടിന്റെ അസ്ഥിവാരം ദീര്‍ഘ ചതുരം ആയിരിക്കുവാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ഒരു തെങ്ങിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ നഷ്ടപ്പെടാവുന്നത് ജീവിതം ആവും. അങ്ങനെ ആര്‍ക്കും വരാതെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാര്‍ഥിച്ചു കൊണ്ട്‌

സവിനയം
രുദ്രശങ്കരൻ -9037820918

Print
SocialTwist Tell-a-Friend
The views and opinions expressed in this article or comments on this site are those of the speakers or authors and do not necessarily reflect or represent the views and opinions held by Mathrubhumi Printing & Publishing Co. Ltd. or Astro-Vision Futuretech Pvt Ltd.

Other stories