ജ്യോതിഷം

നക്ഷത്രഫലം

നിങ്ങള്‍ ഒരു സമചിത്തമായ മനസ്സോടു കൂടിയവരും കുടുംബത്തിലെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കും.
മുതിര്‍ന്നവരോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ടും പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുവാനുള്ള സന്മനസ്സുകൊണ്ടും കുട്ടികള്‍ അവരുടെ വീട്ടിലും സ്‌ക്കൂളിലും ആനന്ദം കലര്‍ന്ന ആരാധനയ്ക്ക് പാത്രമാകും.
വ്യാപാരികള്‍ പുതിയ കൂട്ടു സംരംഭങ്ങളില്‍ ഒപ്പുവയ്ക്കും. ഇതവരുടെ വ്യാപാര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വിസ്തൃതി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കും.
റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജന്റുകാരുമായി ചേര്‍ന്ന് ചില പുതിയ വസ്തുവിന്റെ ഇടപാടുകള്‍ ചെയ്യുന്നതിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവട് വെപ്പ് ഇന്നുണ്ടാവും..
വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അവരുടെ പഠന കാര്യത്തിലും മറ്റു പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും പരിശീലനവും പ്രോത്സാഹനവും കൊടുക്കുന്നത് അദ്ധ്യാപന രംഗത്തുള്ളവരുടെ പ്രശസ്തി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കും.
നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നില ഒരു രീതിയിലും നിങ്ങളെ അലട്ടുകയില്ല.

Astrology Articles