ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

നക്ഷത്രഫലം

ഈ ദിവസം വിവാഹിതര്‍ക്ക് വിരുന്നുകളിലും അനൗപചാരിക കൂടിച്ചേരലുകളിലും പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു സായാഹ്നം സമ്മാനിക്കും.
സാഹിത്യരംഗത്തോ കലാരംഗത്തോ കുട്ടികള്‍ പരിഗണനാര്‍ഹമായ കഴിവ് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കും.
പഠന യാത്രകള്‍ക്കു പോകുന്ന അദ്ധ്യാപകരും, വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും ചെറിയ അപകടങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാടുകളിലൂടെയും അരുവികളിലൂടെയും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന യാത്ര കഴിവതും ഒഴിവാക്കണം.
വ്യവസായികള്‍ക്ക് ഉയര്‍ന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായുള്ള ഇന്നത്തെ അപ്രതീക്ഷിത കൂടിക്കാഴ്ച ഗുണം ചെയ്യും.
ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായിട്ടുള്ള ഇടപാടുകള്‍ റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജന്റുമാര്‍ക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിത്തീരാനിടയുണ്ട്.
മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള അദ്ധ്യാപകരുടെ കഴിവ്, വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണാന്‍ ഇന്നവരെ സഹായിക്കും.

Astrology Articles