ജ്യോതിഷം

നക്ഷത്രഫലം

പ്രതീക്ഷാനിര്‍ഭരമായ ഒരു പുതിയ തുടക്കം നിങ്ങളുടെ സ്‌നേഹബന്ധത്തില്‍ ഇന്നുണ്ടാകും.
മുതിര്‍ന്നവരില്‍ നിന്നുള്ള കുറച്ചു വിലപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ ഈ ദിവസം കൂടുതല്‍ ആനന്ദകരമാക്കും. മുതിര്‍ന്നവരുടെ സാന്ത്വനം നിങ്ങളില്‍ ആശ്വാസം ജനിപ്പിക്കും.
തൊഴില്‍ രഹിതര്‍ അവര്‍ക്ക് ഒരു പ്രശ്‌നം വരികയാണെങ്കില്‍ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം തേടുവാന്‍ മടികാണിക്കരുത്.
നിങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമകാര്യങ്ങളില്‍, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലും ആവശ്യമായിത്തീരും.
ഇന്നത്തെ ദിവസം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പഠനത്തിനായി കൂടുതല്‍ സമയം ചിലവിടും. മാതാപിതാക്കള്‍ ഇത് കണ്ട് അഭിമാനിക്കും.
കായിക രംഗം കര്‍മ്മമാക്കിയവര്‍ക്ക് തീര്‍ച്ചയായും ഒരു ലക്ഷ്യ ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

Astrology Articles