ജ്യോതിഷം

നക്ഷത്രഫലം

ഇന്ന് അവിവാഹിതര്‍ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മേഖലകളില്‍ നിന്നും ആലോചനകള്‍ വരും.
ഇന്ന് ബന്ധുക്കളുടേയോ കുടുംബ സുഹൃത്തുക്കളുടേയോ അടുത്തേയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ കുടുംബവുമൊത്ത് ഉല്ലാസയാത്ര നടത്തും.
വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ പുതിയ ശാസ്ത്രീയ കണ്ടു പിടുത്തങ്ങളില്‍ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതല്‍ അറിവ് സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യും.
പാര്‍ട്ട് ടൈം പാഠ്യപദ്ധതിക്കു ചേരുവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ അതുമായി മുന്നോട്ടു പോകാതെ കുറച്ചു സമയം കൂടി കാത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.
സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ പരിപാടികളില്‍ ഇന്ന് മുഖ്യാതിഥിയായി രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കും.
കലാരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ ശാരീരികമായ അസുഖം മൂലം ഇന്ന് അവരുടെ ജോലിയില്‍ നിന്നും വിട്ടു നില്‍ക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാകും.

Astrology Articles