ജ്യോതിഷം

നക്ഷത്രഫലം

അവിവാഹിതര്‍ക്ക് ചില ബന്ധത്തെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോള്‍ ഇന്ന് വളരെ വിഷമം തോന്നാം. കൂടുതല്‍ ചിന്തിക്കുന്നതിനും അപഗ്രഥിക്കുന്നതിനും സമയം കളയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
വിവാഹിതര്‍ ചില കുടുംബകാര്യങ്ങളില്‍ പ്രധാന തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോള്‍ എടുത്തുചാടാതെ, കുടുംബത്തിലെ മറ്റംഗങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കൂടി ആരാഞ്ഞ് ഉറപ്പുള്ളവരും ശാന്തരുമായി മാറണം.
പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ തീര്‍ക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഇടനിലക്കാരനായി ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കും.
കായിക രംഗത്തുള്ളവരെ കുറേ നാളുകളായി വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ ഇന്നവര്‍ക്ക് മാറിക്കിട്ടും.
കലാരംഗത്തുള്ളവര്‍ക്ക് പുതിയ ജീവിത സാഹചര്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവപ്പെടും. ഗൃഹാതുരത്വം നിങ്ങളെ ഇന്ന് അസന്തുഷ്ടനാക്കും.
നല്ല ഫലം ലഭിക്കുന്നതിന് ഇന്ന് ധ്യാനനിഷ്ഠയും ശാന്തതയും നിലനിര്‍ത്തുന്നത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമാണ്.

Astrology Articles