ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

നക്ഷത്രഫലം

അവിവാഹിതര്‍ക്ക് സ്‌നേഹിക്കുന്നവരുമായി കണ്ടുമുട്ടാന്‍ നക്ഷത്രങ്ങള്‍ ഇന്ന് ആനുകൂല്യം ചെയ്യില്ല. കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുന്ന അപ്രതീക്ഷിത പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ കൂടിക്കാഴ്ചകളില്‍ നിന്നും അകറ്റി നിര്‍ത്തും.
കുട്ടികളുമായി പുറത്തു പോകുന്ന പരിപാടി ഒഴിവാക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രസന്നത കുറയും.
നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുകൂടി ഒരു ദൂരയാത്ര പോകുന്നത് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഊര്‍ജ്ജസ്വലവും സന്തോഷവുമുള്ള അവസ്ഥ സമ്മാനിക്കും.
റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധമുള്ള ആള്‍ക്കാര്‍ പുതിയ ഓഫീസിലേക്ക് വ്യാപാരം മാറ്റുവാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നിലയില്‍ മാറ്റമുണ്ടാവുകയില്ല. നിങ്ങള്‍ ചെലവുകള്‍ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നത് പിന്നീട് ഗുണം ചെയ്യും.

Astrology Articles