ജ്യോതിഷം

നക്ഷത്രഫലം

ഇന്ന് അവിവാഹിതര്‍ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മേഖലകളില്‍ നിന്നും ആലോചനകള്‍ വരും.
കുടുംബത്തിലെ ചെറുപ്രായത്തില്‍പ്പെട്ടവരുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകും.
പാര്‍ട്ട് ടൈം പാഠ്യപദ്ധതിക്കു ചേരുവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ അതുമായി മുന്നോട്ടു പോകാതെ കുറച്ചു സമയം കൂടി കാത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.
സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ പരിപാടികളില്‍ ഇന്ന് മുഖ്യാതിഥിയായി രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കും.
കലാരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ ശാരീരികമായ അസുഖം മൂലം ഇന്ന് അവരുടെ ജോലിയില്‍ നിന്നും വിട്ടു നില്‍ക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാകും.
സജ്ജനങ്ങളുമായുള്ള സമ്പര്‍ക്കവും ആ ചുറ്റുപാടും നിങ്ങളുടെ നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിര്‍ത്താന്‍ സഹായിക്കും.

Astrology Articles