ജ്യോതിഷം

നക്ഷത്രഫലം

കമിതാക്കള്‍ അവരുടെ പഴയ കാര്യങ്ങള്‍ ചികഞ്ഞ് പരിശോധിക്കാതെ മനസ്സുതുറന്ന് ഭാവികാര്യങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന കൊടുക്കുക.
കൂടുതല്‍ സുരക്ഷിതമായ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് അധികാരികളില്‍ നിന്നും ക്ഷണം കിട്ടും.
കലാരംഗത്തുള്ളവര്‍ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രദര്‍ശനമോ, സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പരിപാടിയോ ഇന്ന് ഫലം ആര്‍ജ്ജിക്കുകയില്ല.
ഇന്ന് ഒരു യാത്ര ഉന്മേഷവും അതുപോലെ തന്നെ ഗുണകരവുമാണെന്ന് തെളിയും.
ചെലവുകള്‍ നോക്കുമ്പോള്‍ നിങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി ഇളക്കി മറിക്കുന്ന ഒരു സമയം വരാം. നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് ചെലവാക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

Astrology Articles