ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

നക്ഷത്രഫലം

നിങ്ങളുടെ രാശി വേണ്ടപ്പെട്ടവരോട് സ്‌നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ ഇന്ന് വളരെയധികം സഹായിക്കും.
മുതിര്‍ന്നവരില്‍ നിന്നുള്ള കുറച്ചു വിലപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ ഈ ദിവസം കൂടുതല്‍ ആനന്ദകരമാക്കും. മുതിര്‍ന്നവരുടെ സാന്ത്വനം നിങ്ങളില്‍ ആശ്വാസം ജനിപ്പിക്കും.
ബാങ്കുകള്‍ തൊഴില്‍ രഹിതര്‍ക്ക് പുതിയ വ്യവസായം തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികള്‍ അനുവദിക്കും.
വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസപരമായി നല്ല ദിവസമാണ്. വിദ്യ അവരുടെ ഭാവി ശോഭനമാക്കും. കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും പാഴാക്കാതിരിക്കുക.
കായിക രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പുതിയ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള ഒരു അറിയിപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയും.

Astrology Articles