ജ്യോതിഷം

നക്ഷത്രഫലം

കുട്ടികള്‍ തമ്മിലുള്ള ചെറിയ വഴക്കുകള്‍ കുടുംബത്തില്‍ അസ്വസ്ഥതകള്‍ സൃഷ്ടിക്കും. അവരുടെ പരാതികള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ പ്രയാസപ്പെടും.
വൈദ്യശാസ്ത്രരംഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. വലിയ പരിശ്രമം കൂടാതെ തന്നെ കാര്യങ്ങള്‍ ഫലപ്രാപ്തി കൈവരിക്കും.
ഓഹരി വിപണിയിലുള്ളവര്‍ അവരുടെ കുടുംബവുമൊത്ത് ജോലിസ്ഥലത്തുനിന്നും വിട്ടു നില്‍ക്കും.
കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുന്ന നിസ്സാര പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കാരണം ഈ ദിവസം അദ്ധ്യാപന മേഖലയിലുള്ളവര്‍ക്ക് മ്ലാനത ഉണ്ടാകും.
കായിക രംഗത്തുള്ളവര്‍ അവരുടെ പാതയില്‍ വരുന്ന വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാന്‍ ഈ ദിവസം ഊര്‍ജ്ജ്വസ്വലരായി കാണപ്പെടും.
നിങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തിന് ഗൃഹത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

Astrology Articles