ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

നക്ഷത്രഫലം

ഒരുപാടു കാലം സ്‌നേഹബന്ധത്തിലേര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവിവാഹിതര്‍ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി വിവാഹിതരാകാന്‍ തീരുമാനിക്കും.
തീരുമാനിക്കപ്പെടാതെയിരുന്ന ഒരു കാര്യം പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു ദൂരയാത്ര ആവശ്യമായി വരും.
ഓഹരി വിപണി രംഗത്ത് വ്യാപാരത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്‍ ഇന്ന് ഊഹക്കച്ചവടം നടത്താതിരിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി. കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ താല്പര്യം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള്‍ നഷ്ടം സംഭവിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
സാഹസിക സംരംഭങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള ആവേശം നിങ്ങളെ ഔന്നിത്യത്തിലേയ്ക്കുയര്‍ത്തി രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ എന്ന നില കൈവരുത്തും.
പ്രായോഗികതയും ചിന്തയും ഉള്ള ഒരു കൂട്ടുകക്ഷിയെ നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കും. എങ്കില്‍കൂടിയും അവ പണം ചെലവഴിക്കുന്ന ആശയങ്ങളായിരിക്കും.
നിങ്ങളുടെ ശാരീരികാരോഗ്യം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് മാനസികാരോഗ്യത്തെയാണ്. നിങ്ങള്‍ക്കിന്ന് സന്തോഷകരമായ ദിവസമാണെങ്കില്‍ നല്ലതു പ്രതീക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയും.

Astrology Articles