ജ്യോതിഷം

നക്ഷത്രഫലം

നിങ്ങള്‍ക്ക് വര്‍ദ്ധിച്ച ആകാംക്ഷയും അനിശ്ചിതത്വവുമുള്ള സമയങ്ങളില്‍ പങ്കാളി നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള സമയം ഒഴിവാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കും.
അപ്രതീക്ഷിതമായി ഓഫീസിലോ വീട്ടിലോ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അവിവാഹിതര്‍ക്ക് അവരുടെ വരും കാല പങ്കാളിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച സാധ്യമാകാതെ വരുത്തും.
സഹപ്രവര്‍ത്തകരുമായി സഹകരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി ശോഭനമാക്കുവാന്‍ സഹായിക്കും.
നിങ്ങളുടെ കര്‍മ്മരംഗത്ത് ഗുണകരമായ മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ തരുവാന്‍ കഴിവുള്ള ഒരാളെ കായിക രംഗത്തുള്ളവര്‍ ഇന്ന് കണ്ടുമുട്ടുവാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.
കലാരംഗത്തുള്ളവര്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉപരിപഠനത്തിന് അന്തിമ ഫലം അറിയുന്നതിനായി കുറച്ചു ദിവസം കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും.
ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ കാര്യത്തില്‍ യാതൊരു വിധ വിഷമത്തിനോ ആകാംക്ഷക്കോ പ്രസക്തിയില്ല.

Astrology Articles