ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

നക്ഷത്രഫലം

നിങ്ങള്‍ക്ക് വര്‍ദ്ധിച്ച ആകാംക്ഷയും അനിശ്ചിതത്വവുമുള്ള സമയങ്ങളില്‍ പങ്കാളി നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള സമയം ഒഴിവാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കും.
അപ്രതീക്ഷിതമായി ഓഫീസിലോ വീട്ടിലോ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അവിവാഹിതര്‍ക്ക് അവരുടെ വരും കാല പങ്കാളിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച സാധ്യമാകാതെ വരുത്തും.
നിങ്ങള്‍ ഇന്ന് ഒരു പുതിയ ജോലിയില്‍ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്കുവഹിക്കും.
നിയമ വേദിയില്‍ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആശയങ്ങളും അന്തര്‍ജ്ഞാനവും പിന്‍തുടരുന്നതായിരിക്കും അനുയോജ്യം.
റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജന്റുകള്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്ന സംരംഭങ്ങളില്‍ വ്യവഹാര തര്‍ക്കങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവുകയും ഇതു മൂലം അവര്‍ക്ക് ധാരാളം സമയവും ഊര്‍ജ്ജവും നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്യും.
നിങ്ങളുടെ കര്‍മ്മരംഗത്ത് ഗുണകരമായ മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ തരുവാന്‍ കഴിവുള്ള ഒരാളെ കായിക രംഗത്തുള്ളവര്‍ ഇന്ന് കണ്ടുമുട്ടുവാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

Astrology Articles