ജ്യോതിഷം

നക്ഷത്രഫലം

ജോലിസ്ഥലത്തെ അമിതഭാരം നിങ്ങളെ പങ്കാളിക്കു കൊടുത്ത വാക്കു പാലിക്കുന്നതില്‍ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാന്‍ ഇടവരുത്തും.
ജോലിയിലെ ഭാരം ഇന്ന് അവിവാഹിതരില്‍ ചെറിയ ദേഷ്യമുണ്ടാക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഇടപെടുമ്പോള്‍ ക്ഷമ കാണിക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കുക.
നിങ്ങളില്‍ നിന്ന് അകന്ന് കഴിയുന്ന കുട്ടികളുടെ അപ്രതീക്ഷിതമായ സന്ദര്‍ശനം നിങ്ങളുടെ വീട്ടില്‍ ഒരു ഉത്സവ പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കും.
നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനോടൊപ്പം ഉല്ലാസയാത്ര നടത്താന്‍ അനുകൂലമായ ദിവസമാണിന്ന്.
അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് അവരുടെ ജോലിയില്‍ അനുകൂലമായ ഒരു ഗതിയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുള്ളവര്‍ അവരവരുടെ തീരുമാനങ്ങളില്‍ ഉറച്ചു നില്‍ക്കണം. ഇന്ന് നക്ഷത്രം അനുകൂലമാകയാല്‍ അതു മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എതിര്‍പ്പുകള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ സാധിക്കും.

Astrology Articles