ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

നക്ഷത്രഫലം

ഒരുപാടു കാലം സ്‌നേഹബന്ധത്തിലേര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവിവാഹിതര്‍ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി വിവാഹിതരാകാന്‍ തീരുമാനിക്കും.
തീരുമാനിക്കപ്പെടാതെയിരുന്ന ഒരു കാര്യം പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു ദൂരയാത്ര ആവശ്യമായി വരും.
ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ചില തടസ്സങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ഇടയുണ്ട്.
സാഹസിക സംരംഭങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള ആവേശം നിങ്ങളെ ഔന്നിത്യത്തിലേയ്ക്കുയര്‍ത്തി രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ എന്ന നില കൈവരുത്തും.
കലാരംഗത്തുള്ളവര്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉപരിപഠനത്തിന് അന്തിമ ഫലം അറിയുന്നതിനായി കുറച്ചു ദിവസം കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും.
നിങ്ങളുടെ ശാരീരികാരോഗ്യം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് മാനസികാരോഗ്യത്തെയാണ്. നിങ്ങള്‍ക്കിന്ന് സന്തോഷകരമായ ദിവസമാണെങ്കില്‍ നല്ലതു പ്രതീക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയും.

Astrology Articles