ജ്യോതിഷം

നക്ഷത്രഫലം

വിവാഹിതര്‍ക്ക് അവരുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ ഒരു പുതിയ തുറന്ന സമീപനം കണ്ടെത്താനാകും. സ്‌നേഹം നിറഞ്ഞ വാക്കുകള്‍ കൊണ്ടുള്ള ചെറിയ ഉപഹാരങ്ങള്‍ ഇന്ന് അവരുടെ ജീവിതത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വൈകാരിക നിമിഷങ്ങള്‍ സമ്മാനിക്കും.
ഇന്ന് മുന്‍കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാതെ പുതിയ ദേശങ്ങളില്‍ സഞ്ചരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക.
വ്യാപാരി വ്യവസായികള്‍ക്ക് ഭൂമിയിലോ വസ്തു വകകളിലോ ഒരു ദീര്‍ഘകാല നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനുള്ള അവസരം കൈവരും.
വസ്തു സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇന്ന് വളരെ നല്ല ദിവസമാണ്.
അദ്ധ്യാപന രംഗത്തുള്ളവര്‍ക്ക് ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ദിവസമാണ്. ഒരു ഉദ്യോഗ കയറ്റമോ ശമ്പള വര്‍ദ്ധനവോ പ്രതീക്ഷിക്കാം.
ഈ ദിവസം നിങ്ങള്‍ക്ക് നികുതി, ബാങ്കു കാര്യങ്ങള്‍ മുതലായ സാമ്പത്തികമായ ഇടപാടുകള്‍ നടത്തുന്നതിന് അനുകൂലമാണ്.

Astrology Articles