ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

നക്ഷത്രഫലം


അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് ഈ ദിവസമോ തുടര്‍ന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലോ ജോലിയില്‍ പുരോഗതി കാണാന്‍ കഴിയും.
ജോലിയിലുള്ള മുന്നേറ്റത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക രംഗത്തുള്ളവര്‍ക്ക് ഈ ദിവസം അനുയോജ്യമാണ്.
അക്കൗണ്ടന്റുകള്‍ കീര്‍ത്തികേട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പുതിയ ജോലികള്‍ ഏറ്റെടുക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിന് പൂര്‍ണ്ണത കൈവരിക്കുവാനുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടിയായിരിക്കും.
നിങ്ങളുടെ സര്‍ഗ്ഗശക്തി ഇന്ന് നിലവാരത്തിലേക്കുയരില്ല. അതിനാല്‍ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ക്ഷീണം തോന്നുന്നതില്‍ അത്ഭുതപ്പെടരുത്.
ഹാര്‍ഡ്‌വേര്‍ - ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് രംഗത്തുള്ളവര്‍ക്ക് ഔദ്യോഗിക ഇടപാടുകളില്‍ ചിന്താക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകും. ഇത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം സഹായകമാകും.

Astrology Articles