ജ്യോതിഷം

നക്ഷത്രഫലം

കുട്ടികള്‍ അവരുടെ പഠന മികവു കൊണ്ടും മറ്റു പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കൊണ്ടും അധ്യാപകരുടെ ഇടയിലും സഹപാഠികളുടെ ഇടയിലും നല്ല മതിപ്പുണ്ടാക്കും.
കക്ഷികള്‍ അവരുടെ വ്യവഹാരം വിജയിച്ചതിനുള്ള അഭിനന്ദനം വക്കീലന്മാരോട് പ്രകടിപ്പിക്കും.
റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജന്റുമാര്‍ അവരവരുടെ കക്ഷികളോട് സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങള്‍ മാത്രം പറയുക. ഇത് വരാന്‍ പോകുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാന്‍ ഉപകരിക്കും.
അവസാന പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠന ഭാരം മൂലം ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടും.
ഇന്ന് അദ്ധ്യാപകര്‍ ജോലിയില്‍ പ്രയാസമേറിയ ഒരു ഘട്ടം തരണം ചെയ്യും. അതിനവര്‍ക്ക് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടേയും സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടേയും സഹകരണം ലഭിക്കും.
കലാരംഗത്തുള്ളവര്‍ക്ക് പുതിയ ജീവിത സാഹചര്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവപ്പെടും. ഗൃഹാതുരത്വം നിങ്ങളെ ഇന്ന് അസന്തുഷ്ടനാക്കും.

Astrology Articles