ജ്യോതിഷം

നക്ഷത്രഫലം

നിങ്ങളുടെ ആത്മാര്‍ത്ഥ ത നിറഞ്ഞ പെരുമാറ്റം ഇന്നത്തെ ദിവസം സന്തോഷകരമായി ചിലവിടാന്‍ സഹായിക്കും.
വിവാഹിതര്‍ക്ക് ചില സ്വര്‍ഗ്ഗീയ വൈകാരിക നിമിഷങ്ങള്‍ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്.
കുട്ടികള്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനാല്‍ അവരെ ഒരു കൈ സഹായിക്കുന്നതിന് അരികിലുണ്ടാവണം.
തൊഴില്‍ രഹിതര്‍ക്ക് ഇന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ബയോഡാറ്റ നല്‍കാന്‍ യോജിച്ച ദിവസം. ചിലരെങ്കിലും നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്‍ കഴിയും എന്ന് കണ്ടെത്തും.
നിങ്ങള്‍ നിയമരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരാണെങ്കില്‍, അത്യുത്സാഹിയും വ്യവഹാരങ്ങള്‍ നേടുന്നതില്‍ വിജയിയും ആയിരിക്കും.
അദ്ധ്യാപന രംഗത്തുള്ളവര്‍ അവരുടെ പ്രവര്‍ത്തന മികവു മൂലം മേലധികാരികളുടേയും സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടേയും പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റും. ഇതുമൂലം അവര്‍ ഉദ്യോഗക്കയറ്റത്തിന് അര്‍ഹരാകുകയും ചെയ്യും.

Astrology Articles