ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

നക്ഷത്രഫലം

പ്രതീക്ഷാനിര്‍ഭരമായ ഒരു പുതിയ തുടക്കം നിങ്ങളുടെ സ്‌നേഹബന്ധത്തില്‍ ഇന്നുണ്ടാകും.
വീട്ടിലെ മുതിര്‍ന്നവരോട് ഇടപഴകുമ്പോള്‍, പ്രത്യേകിച്ച് മതാമഹി, മതാമഹന്മാരോട്, ശാന്തമായ സ്വഭാവത്തിന് ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകള്‍ അവരെ പെട്ടെന്ന് വേദനിപ്പിച്ചേക്കാം.
തൊഴില്‍ രഹിതര്‍ അവര്‍ക്ക് ഒരു പ്രശ്‌നം വരികയാണെങ്കില്‍ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം തേടുവാന്‍ മടികാണിക്കരുത്.
നിങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമകാര്യങ്ങളില്‍, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലും ആവശ്യമായിത്തീരും.
ഇന്നത്തെ ദിവസം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പഠനത്തിനായി കൂടുതല്‍ സമയം ചിലവിടും. മാതാപിതാക്കള്‍ ഇത് കണ്ട് അഭിമാനിക്കും.
വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഇന്ന് അദ്ധ്യാപകരുടെ ക്ഷമയെ പരീക്ഷിക്കും. വളരെ മോശമായ പെരുമാറ്റം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

Astrology Articles