ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

നക്ഷത്രഫലം

Prediction from Astro-Vision Astro-Vision Weekly Prediction
 


Weekly Prediction from 24/09/2023 to 30/09/2023

അവിവാഹിതര്‍ക്ക് വളരെ സന്തോഷവും ആവേശവും പകരുന്ന വാരമായിരിക്കും ഇത്. പുതിയ സ്‌നേഹിതരെ കണ്ടുമുട്ടും. അവരുമായി മറയില്ലാതെ പെരുമാറാനും ശ്രമിക്കും.
അടുത്ത കാലത്തായി യാത്രയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കില്‍ ഈ വാരം ആ കുറവ് നികത്താന്‍ അനുയോജ്യമാണ്. തൊഴില്‍പരമായ ഒരു യാത്രക്ക് ദൂരസ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.
സ്വയം തൊഴില്‍ കണ്ടെത്തുന്നവര്‍ക്കുള്ള ലോണ്‍ ശരിയായതായുള്ള അറിയിപ്പ് ഈ വാരം നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കും.
സാങ്കതിക വിദഗ്ദര്‍ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകള്‍ പുറത്തെടുക്കേണ്ട സമയമായി. അതിന് ആവശ്യക്കാര്‍ ഉടനേയെത്തും.
അക്കൗണ്ട്‌സ് വിഭാഗത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ വാരം ഒരു വെല്ലുവിളിയാകും. കുഴങ്ങിയ അഥവാ ചിന്താക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ചില അക്കൗണ്ടുകളായിരിക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്.
റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ്, കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം എന്നീ മേഖലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ശരിക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ട വാരമാണ് ഇത്. ലഭിക്കില്ലായെന്നു കരുതിയ കരാറുകള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് തന്നെ ലഭിക്കും. പ്രോജക്റ്റ് വര്‍ക്കുകളും അതിനാവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായവും ലഭിക്കുന്ന അറിയിപ്പുണ്ടാകും.
ധനവരവിന്‍േറ കാര്യങ്ങളില്‍ വളരെ നല്ല ഉയര്‍ച്ചയായിരിക്കും ഈ വാരം നിങ്ങള്‍ക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. നിങ്ങള്‍ നേരത്തേ മുതല്‍ ഇതിന് ശ്രമിച്ചിരുന്നതിനാല്‍ ഇതില്‍ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല.
ആഴ്ചയിലെ നല്ല ദിവസങ്ങള്‍ 26, 27

 

Astrology Articles