ജ്യോതിഷം

നക്ഷത്രഫലം

Prediction from Astro-Vision Astro-Vision Weekly Prediction
 


Weekly Prediction from 04/04/2021 to 10/04/2021

അവിവാഹിതര്‍ക്ക് ഇത് മറ്റൊരു സാധാരണ വാരം മാത്രമായിരിക്കും. പക്ഷെ നിരാശപ്പടേണ്ട. ദൈവവിശ്വാസം വെടിയാതെ സന്തോഷമായിരിക്കുക. എല്ലാവര്‍ക്കും നല്ലൊരു ' നാളെ ' ഉണ്ടായിരിക്കും.
ധനവരവ് കൂടും. പല ഭാഗത്തുനിന്നും ലഭിക്കേണ്ട ധനം സമയത്തു തന്നെ ലഭിക്കും. ഭാവിയിലെ സുരക്ഷിതത്വം കരുതി നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് ഭംഗം വരുത്തരുത്.
ഈ വാരം സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് അധികം സന്തോഷം ലഭിക്കാനിടയില്ല. പല കാര്യങ്ങളിലും പെട്ടെന്ന് അഥവാ ആലോചിക്കാതെ തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ആത്മാര്‍ത്ഥമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എല്ലാവരും അറിയുന്നില്ല. വിഷമിക്കേണ്ട. സമയം ഉടനേ അനുകൂലമാവും.
തൊഴിലന്വേഷകര്‍ക്ക് അനുകൂല വാരം. അവസരങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. ശരിയായത് തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. അതിന് നിങ്ങളുടെ അറിവും മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായവും ആരായുക.
വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഈ വാരം പഠനപരമായി ഗുണകരമായിരിക്കും. ആവശ്യമുള്ള ധനവും നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിലുണ്ടാകും.
വിദ്ധ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അവരുടെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് അംഗീകാരവും പ്രശംസയും ലഭിക്കും. ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണെന്ന ധാരണയുണ്ടാകുന്നത് നല്ലത്. ഭാവിയില്‍ വളരെ കൂടുതല്‍ നേട്ടങ്ങള്‍ നേടേണ്ടതുണ്ട്.
നിങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യജീവിതം അതിന്റെ ഉന്നതിയിലെത്തുകയാണ്. നിങ്ങള്‍ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നേരത്തേ ചെയ്ത സംഭാവനകള്‍ക്ക് അംഗീകാരവും സമ്മാനങ്ങളും ലഭിക്കും. അത് ആഘോഷത്തിനുള്ള കാരണമാവും. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നേടാനായി ആത്മാര്‍ത്ഥമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുക.
ഈ വാരം പനി, ജലദോഷം തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ അലോസരപ്പെടുത്തിയേക്കാം.

 

Astrology Articles