ജ്യോതിഷം

നക്ഷത്രഫലം

Prediction from Astro-Vision Astro-Vision Weekly Prediction
 


Weekly Prediction from 11/04/2021 to 17/04/2021

വിവാഹബന്ധം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അവിവാഹിതര്‍ക്ക് നല്ല വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. നിങ്ങള്‍ ഉദ്ദേശിച്ച തരത്തിലുള്ള പങ്കാളിയെ ലഭിക്കും. തരുമാനം എടുക്കാന്‍ ഉചിതമായ സമയം.
എന്തെങ്കിലും അത്യാഹിതങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാനായി കുട്ടികളെ കര്‍ശനമായി വിലക്കണം. ഈ വാരം ചെറിയ അപകടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാല്‍ കൂടുതല്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നന്ന്.
വ്യക്തിപരമായോ ഔദ്യോഗികപരമായോ ഒരു യാത്ര ഈ വാരം അനിവാര്യമാണ്. ആ യാത്ര നിങ്ങള്‍ക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. അവസരങ്ങള്‍ക്കായി കാത്തിരിക്കുക.
വിദ്ധ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വാരം അനുകൂലമല്ല. അവരുടെ മനസ്സ് പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളില്‍ അലഞ്ഞുതിരിയാന്‍ വ്യഗ്രത കാട്ടും.
വിദ്ധ്യാര്‍ത്ഥികളെ നല്ല രീതിയില്‍ പരിശീലിപ്പിക്കാന്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ ശരിക്കും പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വരും.
കായിക രംഗത്ത് എഴുതി തള്ളപ്പെട്ട അഭ്യാസിക്ക് എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ വിജയം നേടാന്‍ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാദ്ധ്വാനം പ്രയോജനം ചെയ്യും. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇനീയും വളരെ ദൂരം പോകാന്‍ സാധിക്കും.
ഔദ്യോഗികമായി തിരക്കിലായിരുന്നവര്‍ക്ക് ഒരു യാത്ര അനിവാര്യമാണ്. സ്വന്ത്രമായി യാത്ര ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറാവുക. യാത്ര വ്യക്തിപരമായും ഔദ്യോഗികപരമായും വിജയമായിരിക്കും.
വിവാഹിതര്‍ക്ക് ഈ വാരത്തിലെ പ്രധാന കാര്യം കുടുംബ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളാണ്. തോഴില്‍, ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ കൂട്ടുക. അവിടെ നിന്നും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങള്‍ക്കാവശ്യമായ പരിഹാരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
എഞ്ചിനീയറിങ്ങ്, ടെക്‌നിക്കല്‍ തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വാരം അനുകൂലമല്ല. ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത സംരംഭങ്ങളിലൊന്നും ഇടപെടരുത്. ആലോചിക്കാതെ ഒരു തീരുമാനവും എടുക്കരുത്. തല്‍ക്കാലം രംഗത്ത് വരാതെയിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നല്ല സമയത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക.

 

Astrology Articles