ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

നക്ഷത്രഫലം

Prediction from Astro-Vision Astro-Vision Weekly Prediction
 


Weekly Prediction from 28/05/2023 to 03/06/2023

ഭാവി പ്രേമഭാജനത്തിനെ കുറിച്ച് അവസാന തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട സമയമായി. അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ തുടങ്ങാം.
അപ്രതീക്ഷിതവും സന്തോഷകരവുമായ കാര്യങ്ങള്‍ വീട്ടിലുണ്ടാകും. കുട്ടികള്‍ കാരണം അഭിമാനം ഉണ്ടാകും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഒത്തുചേരല്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഉണ്ടാകും. വീട്ടില്‍ ഒരു ഉത്സവാന്തരീക്ഷം നിലനില്‍ക്കും.
എന്തെങ്കിലും അത്യാഹിതങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാനായി കുട്ടികളെ കര്‍ശനമായി വിലക്കണം. ഈ വാരം ചെറിയ അപകടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാല്‍ കൂടുതല്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നന്ന്.
ഈ വാരം വളരെക്കാലമായി മാറ്റി വച്ചിരുന്ന ഒരു യാത്ര ചെയ്യാന്‍ നിര്‍ബ്ബന്ധിതനാവും.
തൊഴിലന്വേഷകര്‍ ശൂഭാപ്തിവിശ്വാസം വെടിയരുത്. നല്ല അവസരങ്ങള്‍ വരുന്നുണ്ട്.
വിദ്ധ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠിത്തത്തിലും മത്സര പരീക്ഷകളിലും നന്നായി തിളങ്ങാന്‍ സാധിക്കും. കഠിന പരിശ്രമം മാത്രമാണ് വിജയത്തിലേക്കുള്ള പാത എന്ന് ഓര്‍മ്മിക്കുന്നത് നന്ന്.
വിദ്ധ്യാര്‍ത്ഥികളെ നല്ല രീതിയില്‍ പരിശീലിപ്പിക്കാന്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ ശരിക്കും പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വരും.
കായികരംഗത്തുള്ളവര്‍ക്ക് ഏതു വെല്ലുവിളികളേയും വളരെ അനായാസം അതിജീവിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ആവശ്യമായ കഠിന പരിശ്രമങ്ങക്കു ശേഷം പങ്കെടുക്കയാണെങ്കില്‍ എത വലിയ മത്സരമാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ ആര്‍ക്കും തോല്‍പ്പിക്കാനാവില്ല. വിജയിക്കൂ.
ആഴ്ചയിലെ നല്ല ദിവസങ്ങള്‍ 1, 31

 

Astrology Articles