ജ്യോതിഷം

നക്ഷത്രഫലം

Prediction from Astro-Vision Astro-Vision Weekly Prediction
 


Weekly Prediction from 15/09/2019 to 21/09/2019

ഭാവി പ്രേമഭാജനത്തിനെ കുറിച്ച് അവസാന തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട സമയമായി. അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ തുടങ്ങാം.
ഗ്രഹസ്ഥിതി വിവാഹിതര്‍ക്ക് അനുകൂലമാണ്. പങ്കാളിയുടെ സാമിപ്യം ആസ്വദിക്കും. വീട്ടിലുള്ള കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കും കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷത്തി൫൯ പ്രധാന കാരണം.
ചെറുപ്പക്കാരും കുട്ടികളും ഈ വാരം മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് സന്തോഷഭരിതമായ നിമിഷങ്ങള്‍ സമ്മാനിക്കും. അവര്‍ എന്തിനുവേണ്ടിയാണോ കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്തത് ആ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റും.
തൊഴിലന്വേഷകരായ ചെറുപ്പക്കാര്‍ക്ക് അനുകൂലമായ വാരം. അവരെ തേടി തൊഴില്‍ സാദ്ധ്യതകള്‍ വരും.
നിയമോപദേശകര്‍ക്ക് വളരെ അനുകൂലമായ വാരം. വലിയ ചില കേസ്സുകളിലെ വിധി അവര്‍ക്ക് അനുകൂലമായി വരും. ആഴ്ചാവസാനം അവര്‍ക്കര്‍ഹതപ്പെട്ട വിശ്രമത്തിനായി മാറ്റിവയ്ക്കും.
വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് തിരക്കേറിയ വാരം. കുടുംബത്തിലെ ചര്‍ച്ചാ വിഷയം നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കും. പരീക്ഷയില്‍ നിങ്ങള്‍ നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണം. വളരെയധികം സമ്മാനങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്.
പരീക്ഷാഫലം പുറത്തു വരുന്ന വാരമാണ് ഇത്. വിദ്ധ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മാതാപിതാക്കളുടെയും അദ്ധ്യാപകരുടെയും പ്രശംസയും സനേഹവും നിര്‍ലോഭം ലഭിക്കും.
ആഴ്ചയിലെ നല്ല ദിവസങ്ങള്‍ 20, 21

 

Astrology Articles