ജ്യോതിഷം

നക്ഷത്രഫലം

Prediction from Astro-Vision Astro-Vision Weekly Prediction
 


Weekly Prediction from 15/09/2019 to 21/09/2019

വിവാഹബന്ധം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അവിവാഹിതര്‍ക്ക് നല്ല വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. നിങ്ങള്‍ ഉദ്ദേശിച്ച തരത്തിലുള്ള പങ്കാളിയെ ലഭിക്കും. തരുമാനം എടുക്കാന്‍ ഉചിതമായ സമയം.
വ്യക്തിപരമായോ ഔദ്യോഗികപരമായോ ഒരു യാത്ര ഈ വാരം അനിവാര്യമാണ്. ആ യാത്ര നിങ്ങള്‍ക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. അവസരങ്ങള്‍ക്കായി കാത്തിരിക്കുക.
നിങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യജീവിതം അതിന്റെ ഉന്നതിയിലെത്തുകയാണ്. നിങ്ങള്‍ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നേരത്തേ ചെയ്ത സംഭാവനകള്‍ക്ക് അംഗീകാരവും സമ്മാനങ്ങളും ലഭിക്കും. അത് ആഘോഷത്തിനുള്ള കാരണമാവും. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നേടാനായി ആത്മാര്‍ത്ഥമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുക.
വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഓഹരി വിപണി, ചൂതാട്ടം തുടങ്ങിയ രംഗത്തുള്ളവരെ ഈ വാരം കാത്തിരിക്കുന്നത്. അവസരങ്ങള്‍ വിട്ടു കളയാതെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. എന്നും കിട്ടുന്നവയല്ല ഈ അവസരങ്ങള്‍.
രാല്ല്രീയക്കാര്‍ക്ക് വാര്‍ത്താമാദ്ധ്യമങ്ങളില്‍ നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. പ്രയാസമേറിയ പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ വളരെ അനായാസമായി പ്രതിവിധികള്‍ കണ്ടുപിടിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. അതില്‍ സമൂഹത്തിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിക്കും.
കായിക രംഗത്ത് എഴുതി തള്ളപ്പെട്ട അഭ്യാസിക്ക് എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ വിജയം നേടാന്‍ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാദ്ധ്വാനം പ്രയോജനം ചെയ്യും. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇനീയും വളരെ ദൂരം പോകാന്‍ സാധിക്കും.
ഈ വാരം പൊതുവേ എല്ലാവര്‍ക്കും അനുകൂലമാവും. കഠിന ജോലി, മാനസ്സികസമ്മര്‍ദ്ദം തുടങ്ങിയവയില്‍ നിന്നും മോചന ലഭിക്കും. ധനവരവില്‍ വര്‍ദ്ദനവുണ്ടാകും.
ആരോഗ്യം വളരെ നന്നായിരിക്കും. ആശങ്കിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
ആഴ്ചയിലെ നല്ല ദിവസങ്ങള്‍ 15, 16

 

Astrology Articles