ജ്യോതിഷം

നക്ഷത്രഫലം

Prediction from Astro-Vision Astro-Vision Weekly Prediction
 


Weekly Prediction from 08/09/2019 to 14/09/2019

മറ്റുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളോട് അധികം കോപിക്കാതിരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കണം. സാധാരണ പോലെ ചെലപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്രാവശ്യവും സഹനശക്തിയും ക്ഷമയും ഉണ്ടായെന്നു വരില്ല.
അവിചാരിതമായി ഒരു യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതും നിങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുമായി ഇല്ലപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്ക്.
ഈ വാരം നിങ്ങള്‍ സാമൂഹികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടും. ഇപ്പോഴെത്തെ ഗ്രഹസ്ഥിതി അതാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കഠിന ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് ഫലമുണ്ടാകും.
ഡോക്ടേഴ്‌സ് ഉള്‍പ്പെടെ മെഡിക്കല്‍ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ വാരം വളരെ ഊര്‍ജ്ജ്വസലരായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാനുള്ള ഉന്‍മേഷം തോന്നും. നിങ്ങളുടെ ആത്മാര്‍ത്ഥമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് തീര്‍ച്ചയായും അംഗീകാരം ലഭിക്കും.
ഓഹരി രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ഭാഗ്യദേവതയുണ്ടാകും. വളരെ ആലോചിച്ച് ഇടപാടുകള്‍ നടത്തുക. ലോട്ടറി പോലും ലഭിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യത തള്ളിക്കളയാന്‍ സാധിക്കില്ല.
വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പഠനകാര്യത്തില്‍ വളരെ നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും. വിജയം അവര്‍ക്ക് ലക്ഷ്യം നേടാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കും.
രാല്ല്രീയക്കാരുടെ ആത്മാര്‍ത്ഥമായ സേവനത്തെ ജനങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കും. അവര്‍ക്ക് ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കാന്‍ സാധിക്കും.
കായികാഭ്യാസികള്‍ക്ക് ഈ വാരം വളരെ ആവേശകരമായിരിക്കും. വളരെ നല്ല മത്സരങ്ങളായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാദ്ധ്വാനത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കും.
ആഴ്ചയിലെ നല്ല ദിവസങ്ങള്‍ 12, 13

 

Astrology Articles