ജ്യോതിഷം

നക്ഷത്രഫലം

Prediction from Astro-Vision Astro-Vision Weekly Prediction
 


Weekly Prediction from 02/05/2021 to 08/05/2021

ധനപരമായ കാര്യങ്ങള്‍ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട വാരമാണ് ഇത്. ചെലവുകള്‍ ക്രമാതീതമായി വര്ദ്ധിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. റിസ്ക് എടുക്കെണ്ടി വരുന്ന നിക്ഷേപങ്ങള്‍ തല്‍ക്കാലം മാറ്റിവക്കണം.
വിവാഹിതര്‍ക്ക് ആനന്ദം പകരുന്ന വാരം. സാധാരണ സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളില്‍ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായ വാരം. കൂടാതെ ഏതു കാര്യത്തിന്ും അനോന്യം നല്ല പിന്തുണ കൊടുക്കുന്ന ദമ്പതികള്‍.
അവിവാഹിതര്‍ക്ക് ശരിക്കും ആഹ്ലാദിക്കാന്‍ അവസരമൊരുക്കുന്ന വാരം. നിലവിലുള്ള ബന്ധം അഥവാ പ്രേമബന്ധം വിവാഹബന്ധത്തിലേക്ക് തീരുമാനിക്കപ്പെടാം.
വിദ്ധ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച നിലവാരത്തില്‍ എത്താന്‍ സാധിക്കാത്തതില്‍ നിരാശപ്പെടരുത്.
വിവാഹജീവിതം പലപ്പോഴും വിസ്മയം നിറഞ്ഞതാവാന്‍ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. കുറച്ച് കാലമായി പങ്കാളിയില്‍ നിന്നും ഒരു സമ്മാനം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. നിങ്ങളെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ വാരം അതു ലഭിച്ചേക്കും. എപ്പോഴും അവര്‍ തരുന്നത് നല്ല സമ്മാനമായിരിക്കും.
ഔദ്യോഗികമായി തിരക്കിലായിരുന്നവര്‍ക്ക് ഒരു യാത്ര അനിവാര്യമാണ്. സ്വന്ത്രമായി യാത്ര ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറാവുക. യാത്ര വ്യക്തിപരമായും ഔദ്യോഗികപരമായും വിജയമായിരിക്കും.
ധനപരമായി നിങ്ങളുടെ നില ഭദ്രമായിരിക്കും. അതിനാല്‍ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നേടാന്‍ ആത്മവിശ്വാസം കൂടും.
ആരോഗ്യപരമായി കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയമാണ്. ചെറിയ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങള്‍ പോലും നിസ്സാരമെന്നു കരുതി തള്ളിക്കളയരുത്. ഡോക്ടറെ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

 

Astrology Articles