ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

നക്ഷത്രഫലം

Prediction from Astro-Vision Astro-Vision Weekly Prediction
 


Weekly Prediction from 24/09/2023 to 30/09/2023

ചെറുപ്പക്കാരും കുട്ടികളും ഈ വാരം കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്ന്. സാധിക്കാത്തത് ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കരുത്. അപകട സാധ്യത ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാരമാണ്. അതിനാല്‍ കഴിയുന്നതും വാഹനം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനും ശ്രമിക്കുക.
ഈ വാരം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് മാനസ്സികമായി ഉന്‍മേഷം പകരും. തൊഴില്‍, വിനോദം ഇതില്‍ ഏതാണ് കാരണമാക്കേണ്ടതെന്നു തീരുമാനിക്കുക. ഏതായാലും ഈ തിരക്കില്‍ നിന്നും കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് മാറി നില്‍ക്കുന്നത് ആശ്വാസം പകരും.
ഈ വാരം സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് അധികം സന്തോഷം ലഭിക്കാനിടയില്ല. പല കാര്യങ്ങളിലും പെട്ടെന്ന് അഥവാ ആലോചിക്കാതെ തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ആത്മാര്‍ത്ഥമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എല്ലാവരും അറിയുന്നില്ല. വിഷമിക്കേണ്ട. സമയം ഉടനേ അനുകൂലമാവും.
ബിസിനസ്സുകാര്‍ക്ക് ഈ വാരം വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും. കമ്പോളത്തില്‍ നിന്നും പല നല്ല വാര്‍ത്തകളും ഈ വാരം ഇവര്‍ക്ക് കേള്‍ക്കാനിട വരും.
റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ്, കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം എന്നീ മേഖലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വളരെ അനുകൂലമായ വാരം. കുറച്ച് നാളായി മാറി നിന്ന ഭാഗ്യദേവത നിങ്ങളെത്തേടി വരുന്ന വാരമാണ് ഇത്. അവസരങ്ങള്‍ വിട്ടു കളയാതെ ലാഭം കൊയ്യുക.
ഈ വാരം അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് വളരെ ശ്രമകരമായിരിക്കും. വിദ്ധ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ശ്രദ്ധ മറ്റു പലതിലുമാണ്.
വലിയ പ്രയാസമില്ലാതെ ലാഭവര്‍ദ്ദനവ് ഉണ്ടാകുന്ന വാരമാണ് ഇത്. അതും പ്രതിക്ഷിക്കാത്ത ഭാഗത്തു നിന്നും. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസത്തിനകത്ത് പേഴ്‌സിന് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഘനമുണ്ടാകുന്ന വാരം കൂടിയാണിത്. ഷെയര്‍ ബിസിനസ്സില്‍ പണമിറക്കാനും സമയം അനുക്യലമാണ്.
ആഴ്ചയിലെ നല്ല ദിവസങ്ങള്‍ 28, 29

 

Astrology Articles