ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

നക്ഷത്രഫലം

Prediction from Astro-Vision Astro-Vision Weekly Prediction
 


Weekly Prediction from 28/05/2023 to 03/06/2023

അപ്രതീക്ഷിത കാരണങ്ങളാല്‍ വിവാഹ തീയതി നിശ്ചയിച്ചവര്‍ക്ക് ചിലപ്പോള്‍ വിവാഹം മാറ്റി വക്കേണ്ടി വന്നേക്കും.
കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്രോത്സാഹജനകമായ വാരം. വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ചെറിയ പ്രചോദനങ്ങള്‍ മതി, അവര്‍ വിജയത്തിനായി കുതിക്കുന്നത് കാണാം.
നിയമോപദേശകര്‍ കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് വളര്‍ത്തിയെടുക്കണം. നിങ്ങളുടെ വിജയ സാദ്ധ്യത വളരെ വലുതാണ്. ലക്ഷ്യത്തില്‍ എത്തിച്ചേരാനും സാധിക്കും.
വിദ്ധ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വാരം അനുകൂലമല്ല. അവരുടെ മനസ്സ് പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളില്‍ അലഞ്ഞുതിരിയാന്‍ വ്യഗ്രത കാട്ടും.
അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് വളരെ ആവേശകരമായ വാരമായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ആഴ്ചകളിലായി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ പ്രത്യേകം പരിശീലിപ്പിച്ചതിന് ശരിക്കും പ്രയോജനമുണ്ടായി. അവര്‍ വളരെ നന്നായി പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുക്കുകയും അഭിമാനകരമായ നേട്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തതില്‍ അംഗീകാരവും പ്രശംസയും ലഭിക്കും.
ആഴ്ചയിലെ നല്ല ദിവസങ്ങള്‍ 30, 29

 

Astrology Articles