ജ്യോതിഷം

നക്ഷത്രഫലം

Prediction from Astro-Vision Astro-Vision Weekly Prediction
 


Weekly Prediction from 15/09/2019 to 21/09/2019

അവിവാഹിതര്‍ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സമയമാണ്. വാരം അനുകൂലമല്ല. നിങ്ങള്‍ക്കെതിരെ അനാവശ്യമായ വിവാദങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവാന്‍ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്.
ചെറുപ്പക്കാരും കുട്ടികളും അവരുടെ സാമര്‍ത്ഥ്യവും കാര്യക്ഷമതയും കൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷകള്‍ അസൂയ ഉളവാക്കുന്ന രീതിയില്‍ വിജയിച്ചതിനാല്‍ ഗൃഹാന്തരീക്ഷം ആഘോഷ തിമിര്‍പ്പിലാവും.
തൊഴിലന്വേഷകര്‍ക്ക് തൊഴിലിനു വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിക്കാറായി. ഒരു തൊഴില്‍ അറിയിപ്പ് ഏതു നിമിഷവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. വളരെ അനായാസേന ലഭിക്കുന്ന തൊഴിലായിരിക്കും ഇത്. നിങ്ങള്‍ അത്രക്കും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്കര്‍ഹതപ്പെട്ടതാണ് ഇത്.
നിയമരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നര്‍ക്ക് സ്വന്തം പരിശ്രമം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരേക്കാലും മുമ്പിലെത്താന്‍ സാധിക്കും. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പരിശ്രമിക്കണം. തീര്‍ച്ചയായും ശ്രമം വിജയിക്കും.
വിദ്ധ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ സ്വന്തം കാര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കൂട്ടുകൂടി നടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് നിങ്ങളുടെ തലയില്‍ കെട്ടിവക്കും.
അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് ഈ വാരം വിദ്ധ്യാര്‍ത്ഥികളും സഹപ്രവര്‍ത്തകരും പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുടെ മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കേണ്ടി വരും.
അഭിനയം, സംഗീതം, കല എന്നീ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ ഈ വാരം കരാറുകളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായി അന്വേഷിച്ചറിയണം. ചിലപ്പോള്‍ നല്ലതിനായിരിക്കാം. എങ്കിലും രണ്ടാമതൊന്നുകൂടി ആലോചിക്കുന്നതില്‍ തെറ്റില്ല.
ആഴ്ചയിലെ നല്ല ദിവസങ്ങള്‍ 20, 19

 

Astrology Articles