ജ്യോതിഷം

നക്ഷത്രഫലം

Prediction from Astro-Vision Astro-Vision Weekly Prediction
 


Weekly Prediction from 09/05/2021 to 15/05/2021

സാമൂഹികമായ നിങ്ങളുടെ നില വളരെ ഉയരാന്‍ പോകുകയാണ്. അതിന് തയ്യാറെടുക്കുക. വരും ദിവസങ്ങളില്‍ ചില പ്രത്യേക അവസരങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. അവ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.
ധനവരവ് കൂടും. പല ഭാഗത്തുനിന്നും ലഭിക്കേണ്ട ധനം സമയത്തു തന്നെ ലഭിക്കും. ഭാവിയിലെ സുരക്ഷിതത്വം കരുതി നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് ഭംഗം വരുത്തരുത്.
എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് വിദഗ്ദര്‍ക്ക് അവരുടെ സ്വപ്ന സംരംഭം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ സാധിക്കും. അത്ഭുതകരമായ വേഗത്തില്‍ അത് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതില്‍ എല്ലാവരുടേയും കൈയ്യടിയും അഭിനന്ദനങ്ങളും ലഭിക്കും. അവരുടെ കൂട്ടത്തില്‍ ഒരു വിദഗ്ദനെന്ന അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നത് ഹൃദ്യമായിരിക്കും.
സ്വയം തൊഴില്‍ കണ്ടെത്തുന്നവര്‍ക്കുള്ള ലോണ്‍ ശരിയായതായുള്ള അറിയിപ്പ് ഈ വാരം നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കും.
ലാഭകരമായ ഇടപാടുകള്‍, പ്രസിദ്ധി, പുതിയതും സന്തോഷകരവുമായ അനുഭവങ്ങള്‍ എന്നിവ ഓഹരി വിപണി, ചൂതാട്ടം തുടങ്ങിയ രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരെ അന്വേഷിച്ച് വരുന്ന വാരമാണ് ഇത്.
അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് പ്രമോഷനോടുകൂടി ഒരു മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അതും മിക്കവാറും ദൂരസ്ഥലത്തേക്കായിരിക്കും.
ധനവരവിന് ഈ വാരം പുതിയ പാത തുറന്നു കിട്ടും. നിങ്ങള്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നതും അതിനുവേണ്ടിയായിരുന്നല്ലോ. ആവേശത്തോടെ മുന്നോട്ടു പോകുക. കാര്യങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കനുകൂലമാക്കുക.
ഈ വാരം പൊതുവേ വിരസമായിരിക്കും. അനാവശ്യമായ യാത്രകള്‍ ചെയ്യേണ്ടി വരും.

 

Astrology Articles