ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

നക്ഷത്രഫലം

Prediction from Astro-Vision Astro-Vision Weekly Prediction
 


Weekly Prediction from 03/09/2023 to 09/09/2023

കുട്ടികള്‍ അവരെ കുറച്ചു ദിവസമായി അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാന്‍ മുതിര്‍ന്നവരുടെ സഹായം തേടുന്നത് ഉത്തമമായിരിക്കും. അവര്‍ എന്തു വിചാരിക്കും എന്നു കരുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവര്‍ക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതില്‍ സന്തോഷമേ ഉണ്ടാകയുള്ളു.
ഈ വാരം യാത്രകള്‍ക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. ചിലര്‍ക്ക് ഒരു വിദേശയാത്രയുടെ സാദ്ധ്യതയും കാണുന്നുണ്ട്.
നിങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതം പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞകാല പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിലയിരുത്താന്‍ ഈ വാരം അനുയോജ്യമാണ്. ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്‌ക്കരിക്കണം. പ്രായോഗികമായി ചിന്തിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കണം.
വ്യാപാരികള്‍ക്കും വ്യവസായികള്‍ക്കും ഈ വാരം പല ശുഭ വാര്‍ത്തകളും ലഭിക്കും. പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ വരവ്, കരാറുകള്‍, ലോണ്‍ ലഭ്യത തുടങ്ങിയവ അവയില്‍ ചിലതാണ്.
റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ്, കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം എന്നീ മേഖലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ശരിക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ട വാരമാണ് ഇത്. ലഭിക്കില്ലായെന്നു കരുതിയ കരാറുകള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് തന്നെ ലഭിക്കും. പ്രോജക്റ്റ് വര്‍ക്കുകളും അതിനാവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായവും ലഭിക്കുന്ന അറിയിപ്പുണ്ടാകും.
അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് പ്രമോഷനോടുകൂടി ഒരു മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അതും മിക്കവാറും ദൂരസ്ഥലത്തേക്കായിരിക്കും.
ധനവരവിന് ഈ വാരം പുതിയ പാത തുറന്നു കിട്ടും. നിങ്ങള്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നതും അതിനുവേണ്ടിയായിരുന്നല്ലോ. ആവേശത്തോടെ മുന്നോട്ടു പോകുക. കാര്യങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കനുകൂലമാക്കുക.
ആഴ്ചയിലെ നല്ല ദിവസങ്ങള്‍ 6, 5

 

Astrology Articles