ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

നക്ഷത്രഫലം

Prediction from Astro-Vision Astro-Vision Weekly Prediction
 


Weekly Prediction from 28/05/2023 to 03/06/2023

പ്രണയിതാക്കള്‍ക്ക് അവര്‍ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ മാറിക്കിട്ടും. ഇത്ര നിസ്സാരമായ കാര്യത്തിനായിരുന്നോ തമ്മില്‍ പിണങ്ങിയത് എന്ന് കുണ്ഠിതപ്പെടും. എന്തായാലും ഭാവിയില്‍ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകാതെയിരിക്കാനുള്ള ഒരു പാഠമായിരിക്കും ഇത്.
കുടുംബത്തിലെ മുതിര്‍ന്നവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി കുറച്ച് ആശങ്കാജനകമാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. വലിയ താമസ്സമില്ലാതെ തന്നെ അവര്‍ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കായികവും മാനസികവുമായ കരുത്തും പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയും ഏതു പ്രശ്‌നത്തേയും നേരിടാനുള്ള കരുത്ത് പകരും.
ചെറുപ്പക്കാരും കുട്ടികളും ഈ വാരം കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്ന്. സാധിക്കാത്തത് ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കരുത്. അപകട സാധ്യത ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാരമാണ്. അതിനാല്‍ കഴിയുന്നതും വാഹനം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനും ശ്രമിക്കുക.
ഓഹരി വിപണി, നിക്ഷേപം, ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് തുടങ്ങിയ രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ വാരം അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ വിലയുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ പ്രതീക്ഷക്കൊത്തുയരാന്‍ സാധിക്കും.
വിദ്ധ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അനുകൂല വാരം. വിജയകിരീടം ചൂടാന്‍ സാധിക്കും. പരീക്ഷകളില്‍ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവര്‍ക്ക് നല്ല വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാം.
അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് പ്രമോഷനോടുകൂടി ഒരു മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അതും മിക്കവാറും ദൂരസ്ഥലത്തേക്കായിരിക്കും.
ആഴ്ചയിലെ നല്ല ദിവസങ്ങള്‍ 28, 1

 

Astrology Articles