ജ്യോതിഷം

നക്ഷത്രഫലം

Prediction from Astro-Vision Astro-Vision Weekly Prediction
 


Weekly Prediction from 09/05/2021 to 15/05/2021

വിവാഹിതര്‍ക്ക് ചില കാര്യങ്ങളില്‍, അവ തെറ്റാണെങ്കില്‍പ്പോലും പങ്കാളിയുടെ പക്ഷം പിടിച്ചു നില്‍ക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായേക്കും. അല്ലെങ്കില്‍ കുടുംബത്തില്‍ വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് അത് വഴി തെളിക്കും.
അപ്രതീക്ഷിത കാരണങ്ങളാല്‍ വിവാഹ തീയതി നിശ്ചയിച്ചവര്‍ക്ക് ചിലപ്പോള്‍ വിവാഹം മാറ്റി വക്കേണ്ടി വന്നേക്കും.
വ്യക്തിപരമായോ ഔദ്യോഗികപരമായോ ഒരു യാത്ര ഈ വാരം അനിവാര്യമാണ്. ആ യാത്ര നിങ്ങള്‍ക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. അവസരങ്ങള്‍ക്കായി കാത്തിരിക്കുക.
രാല്ല്രീയക്കാര്‍ക്ക് വാര്‍ത്താമാദ്ധ്യമങ്ങളില്‍ നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. പ്രയാസമേറിയ പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ വളരെ അനായാസമായി പ്രതിവിധികള്‍ കണ്ടുപിടിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. അതില്‍ സമൂഹത്തിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിക്കും.
കായിക രംഗത്ത് എഴുതി തള്ളപ്പെട്ട അഭ്യാസിക്ക് എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ വിജയം നേടാന്‍ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാദ്ധ്വാനം പ്രയോജനം ചെയ്യും. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇനീയും വളരെ ദൂരം പോകാന്‍ സാധിക്കും.
വിവാഹിതര്‍ക്ക് ഈ വാരത്തിലെ പ്രധാന കാര്യം കുടുംബ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളാണ്. തോഴില്‍, ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ കൂട്ടുക. അവിടെ നിന്നും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങള്‍ക്കാവശ്യമായ പരിഹാരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
യാത്രചെയ്യുന്നതിന് അനുകൂലമായ വാരം. ആരാധനാലയങ്ങളിലേക്ക് തീര്‍ത്ഥയാത്ര പോകാന്‍ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണ് ഇത്. കൂടാതെ ബിസിനസ്സ് പരമായ യാത്രകളും വിജയമായിരിക്കും.

 

Astrology Articles