ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

നക്ഷത്രഫലം

Prediction from Astro-Vision Astro-Vision Weekly Prediction
 


Weekly Prediction from 24/09/2023 to 30/09/2023

അപ്രതീക്ഷിത കാരണങ്ങളാല്‍ വിവാഹ തീയതി നിശ്ചയിച്ചവര്‍ക്ക് ചിലപ്പോള്‍ വിവാഹം മാറ്റി വക്കേണ്ടി വന്നേക്കും.
ചെറുപ്പക്കാരും കുട്ടികളും ഈ വാരം മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് സന്തോഷഭരിതമായ നിമിഷങ്ങള്‍ സമ്മാനിക്കും. അവര്‍ എന്തിനുവേണ്ടിയാണോ കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്തത് ആ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റും.
തൊഴിലന്വേഷകര്‍ക്ക് തൊഴില്‍ അന്വേഷണം തല്‍ക്കാലത്തേക്ക് നിറുത്തി വക്കാന്‍ സാധിക്കും. ഒരു താല്‍ക്കാലിക ജോലി നിങ്ങളെത്തേടി വരുന്നുണ്ട്. ഭാവിയിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയായി കണക്കാക്കി ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഒന്നുമില്ലാത്തതിനേക്കാളും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ്.
നിയമരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രകടനം കാഴചവയ്ക്കേണ്ട സമയമാണ് ഇത്. മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല പ്രകടനങ്ങളിലൊന്ന് എതിരാളിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം.
വിദ്ധ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വാരം വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും ഉയര്‍ന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക്.
കായിക രംഗത്ത് എഴുതി തള്ളപ്പെട്ട അഭ്യാസിക്ക് എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ വിജയം നേടാന്‍ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാദ്ധ്വാനം പ്രയോജനം ചെയ്യും. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇനീയും വളരെ ദൂരം പോകാന്‍ സാധിക്കും.
ആരോഗ്യപരമായി ഒരു പരിശോധയുടേയും ആവശ്യം ഇല്ല. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ ഏറ്റവും നല്ല ആരോഗ്യസ്ഥിതിയാണ് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പോളുള്ളത്.
ആഴ്ചയിലെ നല്ല ദിവസങ്ങള്‍ 26, 30

 

Astrology Articles