ജ്യോതിഷം

നക്ഷത്രഫലം

Prediction from Astro-Vision Astro-Vision Weekly Prediction
 


Weekly Prediction from 11/04/2021 to 17/04/2021

വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അനുകൂല വാരം. നിങ്ങളുടെ വിജയമായിരിക്കും വീട്ടിലെ ചര്‍ച്ചാവിഷയം.
ഈ വാരം യാത്രകള്‍ വളരെ സന്തോഷം പകരും. വിശ്രമിക്കാന്‍ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു യാത്രപോകാന്‍ സാദ്ധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. അടുത്ത വാരത്തിലെ ഔദ്യോഗിക തിരക്കിലേക്ക് തയ്യാറെടുക്കാന്‍ ഈ വിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. ശാരീരികമായും മാനസ്സികമായും ഒരു ഉന്‍മേഷം ലഭിക്കട്ടെ.
തൊഴിലന്വേഷകര്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും കഴിവും അനുസരിച്ചുള്ള ശരിയായ തൊഴില്‍ ലഭിക്കും. പക്ഷെ കുറച്ചു കൂടി ശ്രമം വേണം. കാണേണ്ടവരെ കാണുക. നിങ്ങളുടെ ഭാഗം പറയുക. തീര്‍ച്ചയായും വിജയിക്കും. തൊഴില്‍ നിങ്ങളെത്തേടി വരില്ല.
നിയമോപദേശകര്‍ക്ക് ഗ്രഹങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം ധാരാളം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയും കഴിവും മറ്റുള്ളവരാല്‍ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും.
വിദ്ധ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ സ്വന്തം കാര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കൂട്ടുകൂടി നടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് നിങ്ങളുടെ തലയില്‍ കെട്ടിവക്കും.
കായികരംഗത്തുള്ളവര്‍ക്ക് ഏതു വെല്ലുവിളികളേയും വളരെ അനായാസം അതിജീവിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ആവശ്യമായ കഠിന പരിശ്രമങ്ങക്കു ശേഷം പങ്കെടുക്കയാണെങ്കില്‍ എത വലിയ മത്സരമാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ ആര്‍ക്കും തോല്‍പ്പിക്കാനാവില്ല. വിജയിക്കൂ.
ഔദ്യോഗികമായി തിരക്കിലായിരുന്നവര്‍ക്ക് ഒരു യാത്ര അനിവാര്യമാണ്. സ്വന്ത്രമായി യാത്ര ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറാവുക. യാത്ര വ്യക്തിപരമായും ഔദ്യോഗികപരമായും വിജയമായിരിക്കും.
ബിസിനസ്സ്‌കാരെ ഈ വാരം ഭാഗ്യദേവത തേടി വരും. ' വെയിലുള്ളപ്പോള്‍ വയ്‌ക്കോല്‍ ഉണക്കണം ' എന്ന ചൊല്ലുപോലെ അവസരം ശരിക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. വളരെ അപൂര്‍വ്വമായി കിട്ടുന്ന അവസരമായിരിക്കും ഇത്.
ഈ വാരം വളരെക്കാലമായി മാറ്റി വച്ചിരുന്ന ഒരു യാത്ര ചെയ്യാന്‍ നിര്‍ബ്ബന്ധിതനാവും.

 

Astrology Articles