ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

നക്ഷത്രഫലം

Prediction from Astro-Vision Astro-Vision Weekly Prediction
 


Weekly Prediction from 24/09/2023 to 30/09/2023

ഈ വാരം മുതല്‍ വിവാഹിതര്‍ക്ക് അവരുടെ ബന്ധം കൂടുതല്‍ ഈടുറ്റതാക്കാന്‍ സാധിക്കും. കുടുംബം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതില്‍ അവരവരുടെ ഭാഗം നന്നായി ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും അതില്‍ അന്യോന്യം പ്രശംസിക്കയും ചെയ്യും.
ചെറുപ്പക്കാരും കുട്ടികളും ഈ വാരം കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്ന്. സാധിക്കാത്തത് ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കരുത്. അപകട സാധ്യത ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാരമാണ്. അതിനാല്‍ കഴിയുന്നതും വാഹനം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനും ശ്രമിക്കുക.
ഈ വാരം യാത്രകള്‍ക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. യാത്രകള്‍ ആവേശകരവും ആസ്വാദ്യകരവുമാവും. അതിനാല്‍ ബിസിനസ്സ് പരമായ യാത്രയാണെങ്കിലും വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയാല്‍ വിനോദവുമാകും. അനുകൂലമായ സമയം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.
വ്യാപാരം, വ്യവസായം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അവരുടെ സ്വപ്ന പ്രോജക്റ്റുമായി മുന്നോട്ട് പോകുവാനും വലിയ ലാഭം കൊയ്യാനും സാധിക്കും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങള്‍ക്കനുകൂലമായതിനാല്‍ വിപുലീകരിക്കാനാവശ്യമായ ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്താവുന്നതാണ്.
റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ്, കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം എന്നീ മേഖലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അവരുടെ തോഴിലില്‍ ക്രമമായ പുരോഗതി അനുഭവപ്പെടും. പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകള്‍ക്കും ഇടപാടുകള്‍ക്കുമുള്ള കരാറില്‍ ഒപ്പു വയക്കാന്‍ ഈ വാരം വളരെ സാധിച്ചേക്കും.
വിദ്ധ്യാര്‍ത്ഥികളെ നല്ല രീതിയില്‍ പരിശീലിപ്പിക്കാന്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ ശരിക്കും പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വരും.
അഭിനേതാക്കള്‍ക്കും സംഗീതജ്ഞര്‍ക്കും ഈ വാരം വളരെ തിരക്കേറിയതായിരിക്കും. നിങ്ങള്‍ വളരെ ഓര്‍മ്മിക്കത്തക്ക പ്രകടനങ്ങളായിരിക്കും കാഴ്ചവയ്ക്കുക. അതിന് ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരവും പ്രോത്സാഹനവും നിര്‍ലോഭം ലഭിക്കും.
ധനപരമായ സംതൃപ്തിയാണ് നിങ്ങളുടെ ബലം. ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടി നിക്ഷേപങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന സ്വഭാവം വളര്‍ത്തിയെടുത്താലേ ഭാവി സുരക്ഷിതമാകയുള്ളൂ. വരും വാരങ്ങളും നിങ്ങള്‍ക്കനുകൂലമായിരിക്കും.
ആഴ്ചയിലെ നല്ല ദിവസങ്ങള്‍ 28, 27

 

Astrology Articles