ജ്യോതിഷം

നക്ഷത്രഫലം

Prediction from Astro-Vision Astro-Vision Weekly Prediction
 


Weekly Prediction from 15/09/2019 to 21/09/2019

അവിവാഹിതര്‍ക്ക് ഇത് ഒരു പ്രത്യേകതകളുള്ള വാരമായിരിക്കും. ജീവിതപങ്കാളിയെ കുറിച്ച് അവസാന തീരുമാനം എടുക്കുന്ന സമയമാണ്. എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങള്‍ വളരെ സന്തോഷകരമായ സമ്മര്‍ദ്ദം നിറഞ്ഞതാവും.
മാതാപിതാക്കള്‍ക്കും മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും വളരെ സന്തോഷകരമരമായ ഒരു വാരമായിരിക്കും ഇത്. മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഒത്തുചേരലും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സാമിപ്യവും വളരെ ആനന്ദം പകരും.
നിങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ പോകുന്ന പുതിയ സംരംഭത്തിന് ഈ വാരത്തിലെ യാത്രകള്‍ ഉപകരിക്കും.
നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കപ്പെടും. കൂടുതല്‍ വിജയങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആത്മാര്‍ത്ഥവും അര്‍പ്പബോധത്തോടെയുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും.
ഓഹരി വിപണി, ചൂതാട്ടം തുടങ്ങിയ രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ വാരം ഭാഗ്യദേവതയുടെ കടാക്ഷമുണ്ടാകും. വിജയം ആഘോഷിക്കാന്‍ തയ്യാറായിക്കൊള്ളുക. ശരിയായ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിച്ച് മുട്ടുക, വിജയിക്കും. നിങ്ങളെ ആര്‍ക്കും തടയാനാവില്ല.
രാല്ല്രീയക്കാര്‍ക്ക് ഉയര്‍ച്ചയുടെ പടി തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ഹൈ കമ്മാണ്ടില്‍ നിന്നും നിങ്ങള്‍ക്കുനുകൂലമായ വാര്‍ത്തകള്‍ കേള്‍ക്കാനിട വരും. വിവാദങ്ങളില്‍ പെടാതെ സൂക്ഷിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഉയര്‍ച്ചയുടെ മണികിലുക്കം ഉടനേയുണ്ടാകും.
കായികാഭ്യാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് മത്സരങ്ങളുടെ വാരമാണ്. അവര്‍ അവരുടെ കരുത്തും കഴിവും ധൈര്യവും തെളിയിക്കും. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളില്‍ അകന്നു നിന്നിരുന്ന വിജയം അവരെത്തേടിയെത്തും.
ആരോഗ്യത്തെപ്പറ്റി ആശങ്ക വേണ്ട. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം അതിന്റെ മൂര്‍ധന്യാവസ്ഥയിലാണ്.
ആഴ്ചയിലെ നല്ല ദിവസങ്ങള്‍ 15, 16

 

Astrology Articles