ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

നക്ഷത്രഫലം

Prediction from Astro-Vision Astro-Vision Weekly Prediction
 


Weekly Prediction from 24/09/2023 to 30/09/2023

അവിവാഹിതര്‍ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സമയമാണ്. വാരം അനുകൂലമല്ല. നിങ്ങള്‍ക്കെതിരെ അനാവശ്യമായ വിവാദങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവാന്‍ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്.
ചെറുപ്പക്കാര്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും ഈ വാരം വളരെ അനുകൂലവും സന്തോഷഭരിതവുമായിരിക്കും.
ഈ വാരത്തെ യാത്രയില്‍ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടാകും. അത് അനുഭവിക്കണമെങ്കില്‍ നിങ്ങളെ വളരെക്കാലം കൊതിപ്പിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം. കൂടെ കുടുംബം അല്ലെങ്കില്‍ പ്രേമഭാജനം എന്നിവരും ഉണ്ടെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ ആസ്വദിക്കാന്‍ സാധിക്കും. നല്ല ആസ്വാദനം ആശംസിക്കുന്നു.
ഓഹരി വിപണി, ചൂതാട്ടം തുടങ്ങിയ രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ വാരം ഭാഗ്യദേവതയുടെ കടാക്ഷമുണ്ടാകും. വലിയ ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. അവസരങ്ങള്‍ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ കതകില്‍ മുട്ടും. ആഘോഷിക്കാന്‍ തയ്യാറാകുക.
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അവരുടെ കഠിനമായ ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തമമായ ഫലം ഈ വാരം പ്രതീക്ഷിക്കാം.
രാല്ല്രീയക്കാര്‍ക്ക് വാര്‍ത്താമാദ്ധ്യമങ്ങളില്‍ നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. പ്രയാസമേറിയ പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ വളരെ അനായാസമായി പ്രതിവിധികള്‍ കണ്ടുപിടിക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. അതില്‍ സമൂഹത്തിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിക്കും.
അസുഖങ്ങളെപ്പറ്റി വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല. ശരിയായ ആരോഗ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നും പ്രഭാതത്തില്‍ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യായാമങ്ങള്‍ നിറുത്താന്‍ പാടില്ല.
ആഴ്ചയിലെ നല്ല ദിവസങ്ങള്‍ 26, 30

 

Astrology Articles