ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

നക്ഷത്രഫലം

Prediction from Astro-Vision Astro-Vision Weekly Prediction
 


Weekly Prediction from 07/05/2023 to 13/05/2023

പ്രേമിക്കാന്‍ തയ്യാറായി നടക്കുന്ന റോമിയോമാര്‍ക്ക് പുതിയ ജൂലിയറ്റുകളെ ലഭിക്കും. നിങ്ങള്‍ ആ ബന്ധത്തെ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു കൈകാര്യം ചെയ്യും. പഴയ ബന്ധങ്ങളേക്കാലും ഇതാണ് തനിക്ക് യോജിച്ചതെന്ന തോന്നലുണ്ടാകും.
അപ്രതീക്ഷിതവും സന്തോഷകരവുമായ കാര്യങ്ങള്‍ വീട്ടിലുണ്ടാകും. കുട്ടികള്‍ കാരണം അഭിമാനം ഉണ്ടാകും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഒത്തുചേരല്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഉണ്ടാകും. വീട്ടില്‍ ഒരു ഉത്സവാന്തരീക്ഷം നിലനില്‍ക്കും.
ഈ വാരം നിങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതം വളരെ സന്തോഷഭരിതമാവും. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ കണ്ടുമുട്ടുന്ന പ്രധാന വ്യക്തി ഭാവിയില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു ലഭിക്കുന്ന അംഗീകാരങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാവും.
തൊഴിലന്വേഷകര്‍ക്ക് അനുകൂലമായ വാരം. കുറച്ചു ശ്രമം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
ലാഭകരമായ ഇടപാടുകള്‍, പ്രസിദ്ധി, പുതിയതും സന്തോഷകരവുമായ അനുഭവങ്ങള്‍ എന്നിവ ഓഹരി വിപണി, ചൂതാട്ടം തുടങ്ങിയ രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരെ അന്വേഷിച്ച് വരുന്ന വാരമാണ് ഇത്.
വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വര്ദ്ധിക്കും. അവര്‍ക്ക് ശരിയായ പ്രചോദനവും ഉപദേശങ്ങളും നല്‍കുക. അവര്‍ ഭാവിയിലേക്കുള്ള പാത കണ്ടെത്തും.
കായിക രംഗത്ത് എഴുതി തള്ളപ്പെട്ട അഭ്യാസിക്ക് എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ വിജയം നേടാന്‍ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാദ്ധ്വാനം പ്രയോജനം ചെയ്യും. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇനീയും വളരെ ദൂരം പോകാന്‍ സാധിക്കും.

ആഴ്ചയിലെ നല്ല ദിവസങ്ങള്‍ 7, 8

 

Astrology Articles