ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

നക്ഷത്രഫലം

Prediction from Astro-Vision Astro-Vision Weekly Prediction
 


Weekly Prediction from 21/07/2024 to 27/07/2024

അവിവാഹിതര്‍ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സമയമാണ്. വാരം അനുകൂലമല്ല. നിങ്ങള്‍ക്കെതിരെ അനാവശ്യമായ വിവാദങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവാന്‍ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്.
ഈ വാരം നിങ്ങളുടെ യാത്രാ പദ്ധതികള്‍ക്ക് തടസ്സമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ബാഗ് എടുക്കുക, യാത്രക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അടുക്കി നിറക്കുക, യാത്ര തുടങ്ങുക. അത് ബിസിനസ്സിനോ, വ്യക്തിപരമോയാകട്ടെ. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം. നിങ്ങള്‍ എവിടേക്ക് യാത്ര ചെയ്താലും വിജയം നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ടാവും.
ഡോക്ടേഴ്‌സ് ഉള്‍പ്പെടെ മെഡിക്കല്‍ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരെ അംഗീകാരവും പ്രശംസയും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലെ നിങ്ങളുടെ അര്‍പ്പണബോധവും ആത്മാര്‍ത്ഥയും പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാണിത്. ഇപ്പോള്‍ പോകുന്ന ദിശയില്‍ത്തന്നെ പോയാല്‍ മതി, എല്ലാം നിങ്ങള്‍ക്കനുകൂലമാവും.
ഓഹരി വിപണി, ചൂതാട്ടം തുടങ്ങിയ രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ വാരം ഭാഗ്യദേവതയുടെ കടാക്ഷമുണ്ടാകും. വലിയ ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. അവസരങ്ങള്‍ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ കതകില്‍ മുട്ടും. ആഘോഷിക്കാന്‍ തയ്യാറാകുക.
ഈ വാരം രാല്ല്രീയക്കാരുടെ ബഹുജനസമ്മിതി അഥവാ ജനപ്രീതി വളരെ കൂടിയിരിക്കും.
കായികരംഗത്തുള്ളവര്‍ക്ക് വാരം അനുകൂലമായിരിക്കില്ല. പരിക്കുകളും തോല്‍വിയും സംഭവിക്കും. പരാജയങ്ങളെ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുക, അത് വിജയത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടു പടിയാകട്ടെ.
ധനവരവ് കൂടും. പല ഭാഗത്തുനിന്നും ലഭിക്കേണ്ട ധനം സമയത്തു തന്നെ ലഭിക്കും. ഭാവിയിലെ സുരക്ഷിതത്വം കരുതി നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് ഭംഗം വരുത്തരുത്.
ആഴ്ചയിലെ നല്ല ദിവസങ്ങള്‍ 26, 27

 

Astrology Articles