ജ്യോതിഷം

നക്ഷത്രഫലം

Prediction from Astro-Vision Astro-Vision Weekly Prediction
 


Weekly Prediction from 08/09/2019 to 14/09/2019

അവിവാഹിതര്‍ക്ക് ദിനപത്രങ്ങളില്‍ വിവാഹ പരസ്യം കൊടുക്കാന്‍ ഇത് ശരിയായ സമയമാണ്. ഇപ്പോള്‍ വിവാഹം നടക്കാവുന്ന സമയമാണ്.
നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് ഫലമുണ്ടായി തുടങ്ങി. സാമൂഹിക പരിപാടികളില്‍ സംബന്ധിക്കുന്നതിന് കൂടുതല്‍ അവസരങ്ങള്‍ വന്നു ചേരും. വരും വാരങ്ങളിലും നിങ്ങള്‍ സാമൂഹികമായി വളരെ തിരക്കിലായിരിക്കും.
സ്വയം തൊഴില്‍ കണ്ടെത്തുന്നവര്‍ക്കുള്ള ലോണ്‍ ശരിയായതായുള്ള അറിയിപ്പ് ഈ വാരം നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കും.
വിദ്ധ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വാരം അനുകൂലമല്ല. പരീക്ഷാഫലം കാത്തിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരും.
കായികാഭ്യാസികള്‍ക്ക് ശരിക്കും ആഘോഷിക്കാവുന്ന വാരം.
അഭിനയം, സംഗീതം, കല എന്നീ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ ഈ വാരം കരാറുകളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായി അന്വേഷിച്ചറിയണം. ചിലപ്പോള്‍ നല്ലതിനായിരിക്കാം. എങ്കിലും രണ്ടാമതൊന്നുകൂടി ആലോചിക്കുന്നതില്‍ തെറ്റില്ല.
ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ വാരത്തിലെ ഗ്രഹനിലപ്രകാരം നിങ്ങള്‍ക്ക് അസുഖങ്ങളൊന്നും വരില്ല.
ആഴ്ചയിലെ നല്ല ദിവസങ്ങള്‍ 8, 14

 

Astrology Articles