ജ്യോതിഷം

നക്ഷത്രഫലം

Prediction from Astro-Vision Astro-Vision Weekly Prediction
 


Weekly Prediction from 28/03/2021 to 03/04/2021

വിദ്ധ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അനുകൂല വാരം. അവര്‍ പരീക്ഷകളില്‍ നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവക്കും. അവരൂടെ ഭാവിയിലേക്കാവശ്യമായവ അവര്‍ തന്നെ തയ്യാറാക്കും.
വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ വാരമായിരിക്കും. ചെലവുകളും വലുതായിരിക്കില്ല.
എന്തെങ്കിലും അത്യാഹിതങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാനായി കുട്ടികളെ കര്‍ശനമായി വിലക്കണം. ഈ വാരം ചെറിയ അപകടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാല്‍ കൂടുതല്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നന്ന്.
തൊഴിലന്വേഷകര്‍ക്ക് അനുകൂല വാരം. അവസരങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. ശരിയായത് തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. അതിന് നിങ്ങളുടെ അറിവും മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായവും ആരായുക.
വിദ്ധ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വാരം അനുകൂലമല്ല. അവരുടെ മനസ്സ് പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളില്‍ അലഞ്ഞുതിരിയാന്‍ വ്യഗ്രത കാട്ടും.
അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് നിരാശ തോന്നുന്ന വാരം. അവരുടെ കഠിന പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് പ്രയോജനമില്ലാതാവും.
ഓഹരി വിപണി, നിക്ഷേപം, ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് തുടങ്ങിയ രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ വാരം അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ വിലയുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ പ്രതീക്ഷക്കൊത്തുയരാന്‍ സാധിക്കും.
ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ വാരത്തിലെ ഗ്രഹനിലപ്രകാരം നിങ്ങള്‍ക്ക് അസുഖങ്ങളൊന്നും വരില്ല.
വിശ്രമരഹിതവും പ്രയാസമേറിയതുമായ വാരമാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും വിയര്‍പ്പൊഴുക്കാന്‍ തയ്യാറാവുക.

 

Astrology Articles