ജ്യോതിഷം

നക്ഷത്രഫലം

Prediction from Astro-Vision Astro-Vision Weekly Prediction
 


Weekly Prediction from 15/09/2019 to 21/09/2019

പ്രേമിക്കാന്‍ തയ്യാറായി നടക്കുന്ന റോമിയോമാര്‍ക്ക് പുതിയ ജൂലിയറ്റുകളെ ലഭിക്കും. നിങ്ങള്‍ ആ ബന്ധത്തെ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു കൈകാര്യം ചെയ്യും. പഴയ ബന്ധങ്ങളേക്കാലും ഇതാണ് തനിക്ക് യോജിച്ചതെന്ന തോന്നലുണ്ടാകും.
ഈ വാരം അവിവാഹിതര്‍ ഭാവി പങ്കാളിയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കും. എന്തായാലും യോജിച്ച പങ്കാളിയെ തന്നെ അവസാനം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ശരിക്കും ആലോചിച്ച ശേഷം അവസാന തീരുമാനം എടുക്കുക.
കുടുംബത്തിലെ മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും, മാതാപിതാക്കള്‍ക്കും ഈ വാരം സന്തോഷിക്കാന്‍ കാരണങ്ങള്‍ ധാരാളം ലഭിക്കും. അവരുടെ മക്കള്‍ കാരണം കുടുംബത്തിന്റെ സല്‍പ്പേര് വര്‍ദ്ദിക്കും.
നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം എന്ന നിലയില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട യോഗങ്ങള്‍ ചിലപ്പൊള്‍ നിങ്ങളുടെ ഗ്രഹത്തില്‍ വച്ചു കൂടാന്‍ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. അത് നിങ്ങള്‍ക്ക് പുതിയതും പ്രയോജനകരവുമായ കൂട്ടുകെട്ടുകള്‍ ലഭിക്കാന്‍ ഇടവരുത്തും.
ഓഹരി രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ഭാഗ്യദേവതയുണ്ടാകും. വളരെ ആലോചിച്ച് ഇടപാടുകള്‍ നടത്തുക. ലോട്ടറി പോലും ലഭിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യത തള്ളിക്കളയാന്‍ സാധിക്കില്ല.
വിദ്ധ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ശരിക്കും കഠിനപരിശ്രമം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാലേ മികച്ച വിജയം കരസ്തമാക്കാന്‍ സാധിക്കയുള്ളൂ. എന്തായാലും നല്ല പ്രകടനം തന്നെ കാഴ്ചവക്കും.
കായികരംഗത്തുള്ളവര്‍ക്ക് ഏതു വെല്ലുവിളികളേയും വളരെ അനായാസം അതിജീവിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ആവശ്യമായ കഠിന പരിശ്രമങ്ങക്കു ശേഷം പങ്കെടുക്കയാണെങ്കില്‍ എത വലിയ മത്സരമാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ ആര്‍ക്കും തോല്‍പ്പിക്കാനാവില്ല. വിജയിക്കൂ.
ആരോഗ്യസ്ഥി നന്നായിരിക്കും. ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നും തത്ക്കാലമില്ല.
ആഴ്ചയിലെ നല്ല ദിവസങ്ങള്‍ 17, 18

 

Astrology Articles