ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

നക്ഷത്രഫലം

Prediction from Astro-Vision Astro-Vision Weekly Prediction
 


Weekly Prediction from 21/05/2023 to 27/05/2023

പ്രണയിതാക്കള്‍ക്ക് അനുഭൂതി പകരുന്ന വാരം. നിങ്ങളുടെ സ്‌നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ അവസരം ലഭിക്കും. തിരിച്ചും അത് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
ഈ വാരം മുതല്‍ വിവാഹിതര്‍ക്ക് അവരുടെ ബന്ധം കൂടുതല്‍ ഈടുറ്റതാക്കാന്‍ സാധിക്കും. കുടുംബം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതില്‍ അവരവരുടെ ഭാഗം നന്നായി ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും അതില്‍ അന്യോന്യം പ്രശംസിക്കയും ചെയ്യും.
ചെറുപ്പക്കാരും കുട്ടികളും ഈ വാരം കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്ന്. സാധിക്കാത്തത് ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കരുത്. അപകട സാധ്യത ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാരമാണ്. അതിനാല്‍ കഴിയുന്നതും വാഹനം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനും ശ്രമിക്കുക.
ഈ വാരം വളരെക്കാലമായി മാറ്റി വച്ചിരുന്ന ഒരു യാത്ര ചെയ്യാന്‍ നിര്‍ബ്ബന്ധിതനാവും.
തൊഴിലന്വേഷകര്‍ക്ക് അനുകൂലമായ വാരം. തൊഴില്‍ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാം. അതിനാവശ്യമായ കൂടിക്കാഴ്ചകള്‍ക്ക് തയ്യാറായിക്കൊള്ളുക.
നിയമോപദേശകരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും അവര്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ വാരം കാര്യങ്ങള്‍ നടക്കും.
വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ഉയര്‍ന്ന പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്ധ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അത്മവിശ്വാസം കൂടും. അത് അവരുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാനും സഹായിക്കും.
വിദ്ധ്യാര്‍ത്ഥികളെ നല്ല രീതിയില്‍ പരിശീലിപ്പിക്കാന്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ ശരിക്കും പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വരും.
ആഴ്ചയിലെ നല്ല ദിവസങ്ങള്‍ 21, 24

 

Astrology Articles